”Vi kan klara klimatet med hjälp av restprodukter från skogen”

– Vi måste självklart hantera skogen på ett varsamt och hållbart sätt, men vi kan klara klimatet med hjälp av restprodukter från skogen. Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) att ett antal individer och lokala organisationer idag väckt talan i EU-domstolen där de hävdar att skog inte ska få räknas som biomassa, enligt förnybartdirektivet (RED II) som klubbades förra året.

Enligt kärandena, som kommer från Estland, Irland, Frankrike, Rumänien, Slovakien och USA, kommer förnybartdirektivet att leda till omfattande skogsförödelse och avsevärt ökade växthusgasutsläpp i och med att länder inte måste räkna med koldioxidutsläppen från träbränslen när de redovisar sina utsläpp. Advokaterna hävdar att skogsbiomassa som förnyelsebart bränsle i RED II strider mot miljöbestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

– Det är inte så svartvitt. Ett hållbart skogsbruk där man säkerställer en tillräcklig kolsänka, och tar hänsyn till den biologiska mångfalden, är avgörande i vår omställning till ett klimatsmartare samhälle, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera