"Vi måste tala om hållbar blå tillväxt"

- Havens hälsa är avgörande för planetens framtid. Det är viktigt att vi följer upp de stora diskussionerna med många konkreta åtgärder. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som deltar i EU:s havskonferens Our Ocean på Malta som hålls i morgon och på fredag.

- Ett hållbart fiske är avgörande för att uppnå FN:s hållbarhetsmål om att jordens befolkning också i framtiden ska få i sig de proteiner de behöver. Det är också avgörande för ekosystem och biodiversitet i världens hav, säger Linnéa Engström, som är vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

I somras ledde hon för parlamentets räkning arbetet med EU:s nya fiskerilagstiftning för fiske utanför unionens vatten. Ett arbete som resulterade i en kommande lag som innebär ökad kontroll över EU-fartyg som fiskar utanför unionens vatten, möjlighet att stoppa fisket för båtar som inte sköter sig, och en betydligt ökad transparens i verksamheten.

På Malta kommer Linnéa Engström att följa upp fiskelagstiftningen på ett seminarium som arrangeras av bl.a. svenska Naturskyddsföreningen. Där kommer hon att träffa representanter från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation samt afrikanska och europeiska fiskeorganisationer.

Under konferensen kommer hon också att träffa representanter för fiskeindustrin.

- Vi kan inte tala om blå tillväxt utan att tala om hållbar blå tillväxt. EU har ett stort inflytande över fisket världen över och ett hållbart fiske är det enda möjliga målet, säger Linnéa Engström

Det är fjärde gången EU-kommissionen ordnar havskonferensen Our Ocean. Konferensen samlar beslutsfattare, industrifolk, forskare och icke statliga organisationer från hela världen. Målet är att inspirera till gemensamma satsningar och ambitiösa åtaganden i hur vi bäst ska förvalta våra hav.

Sedan 2014 har Our Ocean-konferensen lett till 250 konkreta åtaganden världen runt.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera