”Viktigt att EU går in för att hushålla med det livsviktiga vattnet”

– Klimatförändringarna kommer att öka kampen om användbart vatten. Därför är det avgörande att EU går in för att hushålla med våra livsviktiga vattenresurser.
Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) det förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten som EU-parlamentet tog ställning till idag.

Förslaget till förordning syftar till att öka återanvändningen av vatten från tätorters reningsverk, att användas främst till jordbruket. Förslaget handlar om att främja vattenåtervinning, fastställa minimikrav för kvaliteten på återvunnet vatten och bestämmelser för övervakning och riskhantering.
– Det är viktigt att EU fastställer gemensamma spelregler kring återvinning av vatten, och sänder signalen till innovatörer, entreprenörer och användare att återvinning är en viktig del i att minska stressen på våra vattenresurser, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera