Därför satsar vi på genuspedagoger i alla förskolor

Hur vuxna beter sig mot barn och vilka förväntningar vuxna har på barnen påverkar barns möjligheter att utvecklas. Miljöpartiets förslag om genuspedagoger i förskolan handlar om att ge barn fler möjligheter, inte om att begränsa. Barn måste få möjlighet att själva välja vad de vill leka med, möjlighet att utvecklas som individer och möjlighet att få vara sig själva.

Miljöpartiet i Stockholms stad vill därför att en satsning görs på att höja genuskompetensen i stadens förskolor. Vi föreslår att 10 miljoner kronor avsätts under år 2012 för att inleda ett arbete med att se till att varje förskola i Stockholm har tillgång till en genuspedagog.

Detta skriver Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad, i en debattartikel på Newsmill.  

Läs hela artikeln här

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

Taggar:

Dokument & länkar