3 förslag för ett mer jämställt EU

Report this content

I dag är det 100 år sedan kvinnor vann sin rösträtt.  Konservativa krafter i Sverige och EU angriper i dag arbetet för jämställdhet. Aborträtten är under attack. Initiativ för lika rättigheter och lön ifrågasätts. Kvinnoförtrycket syns i våld och trakasserier och i olika villkor på arbetsmarknaden. Det syns i olika ekonomiska förutsättningar och i den växande psykiska ohälsan bland många unga kvinnor.

#Metoo visade världen att kvinnliga erfarenheter är mänskliga erfarenheter och bröt en dominerande tystnadskultur i stora delar av Europa. Vi gröna är ett feministiskt alternativ i valet till Europaparlamentet och vill genomföra konkreta förändringar för att bekämpa sexuella trakasserier och övergrepp. Hat, hot och våld mot kvinnor får aldrig accepteras.

Det räcker inte att politiker kallar sig feminister. I det EU vi vill se backas orden upp med riktig politik för kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt och rätten till fri abort. Vi vill se ett EU som aldrig accepterar att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. 

Därför presenterar vi nu tre punkter för ett mer jämställt EU som vi ska driva som parlamentariker:

  • Jämställdhetssäkra EU:s budget. Att jämställdhetssäkra budgeten innebär krav att faktiskt leverera på jämställdhetsområdet. Enligt EU-kommissionens rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män tjänade kvinnor i EU 16% mindre än män och pensionsgapet mellan kvinnor om män i unionen är 36.6%. Den utvecklingen måste vändas. Vi vill se ett jämställt Europa inom vår livstid där kvinnor har fullt och effektiv deltagande och lika möjligheter till ledarskap på  alla olika samhällsnivåer. Tillsammans med den gröna gruppen i Europaparlamentet vill vi se till att detta blir en skyldighet i utformningen av nästa långtidsbudget. 
  • Metoo-lag för EU. Skärp kraven för alla arbetsgivare och utbildningsanordnare inom EU vad gäller deras ansvar för att med aktiva åtgärder arbeta bort sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och skolor. Likabehandlingsdirektivet, som blockeras av flera länder i EU, ska antas av EU:s ministerråd. 
  • Alla EU:s medlemsländer ska anta Istanbulkonventionen. EU har beslutat att konventionen ska antas, men beslutet blockeras av flera länder i ministerrådet. Nu är det dags för alla länder att erkänna att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Medlemsländerna måste bekämpa våld mot kvinnor genom att förebygga våld, skydda offren och ställa förövarna inför rätta.

Presskontakt: Joakim Söder, pressekreterare Alice Bah Kuhnke, 0730 77 53 90