Amanda Lind i Umeå: nu behövs krafttag mot barns psykiska ohälsa

Miljöpartiet går till val på en rad åtgärder för att bryta den psykiska ohälsan bland barn och unga och uppnå en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Insatserna uppgår till sammanlagt 1,5 miljarder kr årligen.

Fyra av tio 11-åriga flickor uppger att de har psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, enligt Folkhälsomyndigheten. I Västerbotten har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tidigare varit bland de längsta i landet, men har nu glädjande nog minskat. Att Sverige som land blir allt rikare samtidigt som unga mår allt sämre är allvarligt. Krafttag måste tas för att bryta denna utveckling och ge alla unga rätt till en god hälsa och en rättvis chans i livet.

Idag besökte Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind BUP Umeå och Östtegs skola, som har en specialklass för barn med autism.

- Det var mycket givande. Personalen i båda dessa verksamheter jobbar oerhört professionellt och engagerat för barns och ungas bästa. Vi politiker har ett ansvar att svara upp mot deras behov, säger Amanda Lind, partisekreterare (MP).

- Vi vill stärka barn- och ungdomspsykiatrins vårdgaranti och att staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska sluta ett avtal om en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Köerna ska kortas både till första kontakt och till behandling. Första steget är att nå en maxtid till besök inom barnpsykiatrin på 20 dagar och max 30 dagar till återbesök. Vi avsätter totalt 1,5 miljarder för att uppnå detta, säger Amanda Lind.

I satsningen ingår också fler utbildningsplatser för psykologer och mer resurser till BUP, elevhälsan och primärvården .

- I Västerbotten går vi till val på att BUP ska vara i princip köfri. Hit ska de barn och unga som har störst behov komma. Vi vill stärka primärvården, säger Zacharias Tjäder, kandidat till landstingsfullmäktige för Miljöpartiet.

- Specialklassen på Östtegs skola förtjänar att lyftas fram. Där får barn med autism en miljö där de mår bättre än i en vanlig klass. Stöd ska vara anpassat efter barns behov, inte efter politiska doktriner. Vi vill verka för fler specialklasser i Umeå för de barn som behöver det, säger Nils Seye Larsen, kandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

Läs mer om Miljöpartiets förslag för en köfri barn- och ungdomspsykiatri i bifogad PM.

Valmanifest för Miljöpartiet i region Västerbotten
Valmanifest för Miljöpartiet i Umeå 

Kontakt:
Hanne Simonsen, pressekreterare åt Amanda Lind , tel 070-372 73 23
Arvid Lundberg, valsamordnare i MP Umeå, tel 070-695 93 60

Bildtext:
Zacharias Tjäder (MP), kandidat till landstingsfullmäktige, Amanda Lind, Miljöpartiets partisekreterare och Nils Seye-Larsen (MP), kandidat till kommunfullmäktige besökte BUP i Umeå och fick veta mer om verksamheten och hur man framgångsrikt jobbat för att korta kötiderna. 

 

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Media

Media