Äntligen blir bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund

Efter att Miljöpartiet, handikapporganisationer och många fler drivit frågan i ett flertal år ser står det nu klart bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund. Idag beslutade arbetsmarknadsutskottet att uppdra regeringen att återkomma med hur ett lagförslag kan se ut.

- Bristen på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inträffar redan i förskolan och fortsätter sedan livet ut i skola, arbetsliv, fritid och socialt liv, säger Agneta Luttropp (MP), talesperson för personer med funktionshinder.

- Dagens beslut är oerhört glädjande för många människor. Att otillgänglighet nu blir ett lagbrott skapar ett perspektivskifte från en politik som gör åtgärder för personer med funktionshinder till ett samhälle som är utformat för att det ska fungera för så många människor som möjligt, säger Agneta Luttropp.

- En hög tillgänglighetsgrad är en viktig demokrati- och jämlikhetsfråga. Bristande tillgänglighet påverkar vardagen och förhindrar människor från att vara delaktiga på lika villkor, säger Mehmet Kaplan, gruppledare (MP) och ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Enligt arbetsmarkandsutskottets mening ”bör regeringen vidta åtgärder för att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning och skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag”.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mehmet Kaplan, 070-623 12 34
Agneta Luttropp, 070-825 06 28
Åsa Sjöberg, pressekreterare 072-237 38 80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera