Färdplan 2050 leder Sverige fel

Uppgifter i Aftonbladet idag visar att regeringen aktivt arbetar för att kärnkraften ska finnas kvar även efter år 2050. Regeringen har styrt utredandet av Sveriges klimatpolitik inför sin så kallade Färdplan 2050 utifrån den förutsättningen. Det är en fullständigt galen färdriktning, anser Miljöpartiet. Sverige har ett ökande överskott av el som redan idag medger att ett par reaktorer kan stängas. Inom tio år kan nästan hälften vara onödiga.

- Kärnkraften behövs inte i det svenska energisystemet på sikt. Många oberoende rapporter visar att Sveriges el- och värmeproduktion kan bli helt förnybar redan till år 2030. Det räcker med att uppnå det mål för vindkraft som riksdagen redan har beslutat, 30 terrawattimmar, och att använda energi på ett smartare och mer lönsamt sätt, som Effektiviseringsutredningen föreslår, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

- Vi har krävt en utredning av hur omställningen bör ske för att systemet ska bli 100 procent förnybart, men allianspartierna har röstat ner förslaget med motiveringen att det inte går. Hur vet man det om man inte har utrett det? Det blir allt mer tydligt att regeringen inte har några ambitioner att ställa om till ett hållbart energisystem, säger Lise Nordin.

FÖR VIDARE INFORMATION
Lise Nordin, energipolitisk talesperson: 073 967 29 90
Hanne Simonsen, pressekreterare: 072 560 54 45

Lise Nordins bloggkommentar om näringsutskottets betänkande: S, V och MP eniga om att utreda 100 procent förnybart energisystem men regeringen vägrar
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=265781

Prenumerera