Fyra förslag för globalt klimatledarskap

Sverige är redan idag en global föregångare i klimatarbetet. Men det finns flera yttterligare steg att ta på den globala arenan. I dag presenterade Miljöpartiet fyra punkter för ett internationellt ledarskap för klimatet.

1. Inför klimatavgifter mot länder som lämnat Parisavtalet

2. Anta en klimatlag i EU

3. Inrätta en global kriskommission för klimatet

4. Fortsätt minskningen av utsläppsrätter i EU

Läs mer om förslaget i bifogad PM

Kontakt:
Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos Isabella Lövin, tel 072-542 80 32
Axel Naver, presskontakt hos Gustav Fridolin, tel 072-213 36 56