Granskning: Alliansen saknar finansiering för tågsatsning

En genomgång visar att allianspartierna saknar finansiering för det förslag om tågsatsningar som presenterades i Almedalen idag. MP avsätter 77 miljarder mer än regeringen på tåg för den kommande planperioden 2014-2025.

Genomgång: Alliansens förslag jämfört med Miljöpartiets förslag:

  • De nya höghastighetsbanorna som Alliansen utlovar idag är endast finansierade till 17 procent i den nuvarande transportplanen. Det innebär att 83 procent eller motsvarande 116 miljarder kronor av finansieringen skjuts på framtiden.
  • Miljöpartiet finansierar 44 miljarder av höghastighetsbanorna redan i plan för 2014-2025. Det innebär ett verkligt åtagande att genomföra projektet och att finansieringen för en stor del redan är klar.
  • Förutom utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm (som presenterats tidigare och som MP drivit sedan längre) är kollektivtrafiksatsningarna mycket diffusa. Miljöpartiet avsätter 12 miljarder kronor mer än regeringen på kollektivtrafik i städer för planperioden 2015-2025, bland annat genom medfinansiering till en ny tunnelbanelinje i Stockholm.
  • De 100 000 bostäder som utlovas av Alliansen är alldeles för lite till 2035. Miljöpartiet i Stockholm har redan planer för 150 000 nya bostäder till 2030 bara i Stockholmsområdet.
  • Alliansen släpper nu principen om att redovisa finansiering krona för krona.

Tabell: Jämförelse mellan MP:s och Alliansens satsningar i Nationella Planen för infrastruktur 2014 – 2025

Satsning MP Alliansen
Ny stambana Sthlm –   Gbg och Sthlm – Malmö 44 miljarder 24 miljarder
Spårvägar i   storstäder 12 miljarder 0
Norrbotniabanan 10 miljarder 0
Ostkustbanan 10 miljarder 1 miljard
Pott för godsstråk 3,5 miljarder 0
Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand,   Dalabanan, Sydostlänken, Simrishamnsbanan, Inlandsbanan, Värmlandsbanan,   Bohusbanan, Lysekilsbanan, Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan,   Stångådalsbanan, Tjustbanan. 21,5 miljarder 0

Totalt satsar MP ca 77 miljarder mer än Alliansen på tåg och kollektivtrafik under perioden 2014 – 2025.

Kontakt:

Sven Elander, pressekreterare för Åsa Romson (MP), 0722 02 45 88

Oliver Tovatt, trafikpolitisk sekreterare (MP), 070 566 27 95

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera