Jabar Amin (MP) KU-anmäler utbildningsminister Jan Björklund

Miljöpartiets utbildningspolitiske talesperson anmäler utbildningsminister Jan Björklund till konstitutionsutskottet för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation.

Över 180 000 lärare och förskolelärare beräknas komma att ansöka om lärarlegitimation i enlighet med kravet om lärarlegitimation. Skolverket är den myndighet som tar emot ansökningarna, handlägger, och tar beslut om utfärdande av lärarlegitimation.

Den 16 januari 2012 kom det fram uppgifter i media om att Skolverket har anlitat ett bemanningsföretag för att utföra arbetet, vilket sker i bemanningsföretagets lokaler.

- Jag vill att konstitutionsutskottet ska granska om utbildningsdepartementet har känt till Skolverkets upplägg att lägga ut det som kan uppfattas som myndighetsutövning på ett bemanningsföretag. Om så är fallet vill jag att konstitutionsutskottet ska granska om det är förenligt med gällande lagstiftning, säger Jabar Amin.

- Att hantera, bereda och besluta i lärarlegitimationsfrågan är en myndighetsutövning. Att överlåta detta på bemanningsföretag kan äventyra rättsäkerheten då lärarnas och förskolelärarnas ansökningar kan behandlas fel, säger Jabar Amin.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Jabar Amin, 070-825 06 12 eller 070-690 01 65
Sandra Ahlstrand, pressekreterare, 072-229 01 65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video