Miljöpartiet KU-anmäler regeringen för Vattenfalls nya kolgruvor

Miljöpartiet skickar idag in en KU-anmälan mot regeringen för att pröva om regeringens godkännande av Vattenfalls nya kolgruvor i Tyskland strider mot klimatmålen i EU.

EU har fastställt ett klimatmål på 80-95 procents minskade koldioxidutsläpp till 2050. Åtagandet baseras på det som enligt klimatforskningen krävs för att världen ska klara 2-gradersmålet och undvika en global klimatkatastrof.

Just nu deltar det statligt ägda bolaget Vattenfall i processer som syftar till att öppna tre nya dagbrott för brunkol i delstaten Brandenburg, Tyskland. Bolaget anmälde sitt intresse för denna exploatering under perioden december 2006 till 2008. Dessutom finns planer på att öppna ytterligare två dagbrott i regionen.

Med de nya gruvorna vill Vattenfall se till att bolaget har kol som räcker för drift fram till 2050 eller ännu längre fram. Om allt kol i gruvorna används frigörs ca 1,2 miljarder ton koldioxid, 21 gånger Sveriges årliga utsläpp.

Att planera för att driva dessa kolkraftverk fram till, och bortom, 2050 är oansvarigt. Det strider mot EU:s klimatmål för 2050 – att minska utsläppen med 80-95 procent jämfört med 1990. Genom att inte agera mot Vattenfall har regeringen i praktiken givit ett godkännande till de nya gruvorna.

Miljöpartiet lämnar idag en en KU-anmälan för att granska om regeringen genom statsministern, energiminister och finansmarknadsminister brustit i sin hantering av detta ärende.

Kontakt:

Sven Elander, pressekreterare för Åsa Romson, 0722 02 45 88

Prenumerera