Miljöpartiet satsar över 620 miljoner på skolan i Västerbottens län

Miljöpartiet ska bli Skolpartiet. Idag presenterar vi siffror som visar att en grön skolpolitik skulle ge skolan i Västerbottens län över 620 miljoner kronor i ytterligare resurser de kommande fyra åren från den nationella budgeten. Bland annat kan de medlen användas till att anställa över 260 nya medarbetare i skolan, till satsningar på lärare och på att varje elev ska nå kunskapsmålen.

- Miljöpartiet satsar nationellt totalt 23 miljarder mer än alliansregeringen de kommande fyra åren på svensk skola. Ett fullt genomslag för den gröna skolpolitiken skulle innebära stora utökade resurser till skolorna i Sveriges alla kommuner och kunna åstadkomma stora förändringar för elever och lärare, säger Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson (MP).

- För oss är valet enkelt. I stället för ett femte jobbskatteavdrag vill Miljöpartiet använda våra gemensamma pengar till skolan och klimatet. Det är den prioritering de allra flesta svenskar vill göra för det är så man bygger ett land starkt, säger Gustav Fridolin, språkrör (MP).

Se vad satsningen innebär för varje kommun i länet här:
http://www.mp.se/sites/default/files/pm_23_miljarder_och_10_000_nya_medarbetare2.pdf

FÖR VIDARE INFORMATION:
Jabar Amin, 070-825 06 12
Matilda Westerman, pressekreterare Miljöpartiet, 072-232 22 71

Prenumerera