Miljöpartiet satsar över 680 miljoner på skolan i Örebro län

Miljöpartiet ska bli Skolpartiet. Idag presenterar vi siffror som visar att en grön skolpolitik skulle ge skolan i Örebro län över 680 miljoner kronor i ytterligare resurser de kommande fyra åren från den nationella budgeten. Bland annat kan de medlen användas till att anställa över 300 nya medarbetare i skolan, till satsningar på lärare och på att varje elev ska nå kunskapsmålen.

- För oss är valet enkelt. I stället för ett femte jobbskatteavdrag vill Miljöpartiet använda våra gemensamma pengar till skolan och klimatet. Det är den prioritering de allra flesta svenskar vill göra för det är så man bygger ett land starkt, säger Gustav Fridolin, språkrör (MP).

Miljöpartiet satsar nationellt totalt 23 miljarder mer än alliansregeringen de kommande fyra åren på svensk skola. Ett fullt genomslag för den gröna skolpolitiken skulle innebära stora utökade resurser till skolorna i Sveriges alla kommuner och kunna åstadkomma stora förändringar för elever och lärare.

Se vad satsningen innebär för varje kommun i länet här:
http://www.mp.se/sites/default/files/pm_23_miljarder_och_10_000_nya_medarbetare2.pdf

FÖR VIDARE INFORMATION:
Matilda Westerman, pressekreterare till Gustav Fridolin, 072-232 22 71

Prenumerera