Miljöpartiet välkomnar satsning på mathantverk i Jämtland

Report this content

Eldrimner i Jämtland ska få pengar för att fortsätta utveckla mathantverket och förbättra lokal livsmedelsproduktion. Det har regeringen beslutat idag. Miljöpartiet har länge kämpat för att satsningarna på lokal matproduktion ska fortsätta och det här är en vinst för utvecklingen av landsbygden och en miljövänligare livsmedelsindustri. Länsstyrelsen i Jämtland ska fortsätta ansvara för det nationella centrumet för mathantverk Eldrimner fram till 2023. Beslutet är en satsning på småskaliga livsmedelsförädlare och syftar att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk. Eldrimner får 10 miljoner kronor under 2021, och för 2022-2023 beräknas 10 miljoner kronor per år. 

- Det här är en hjärtefråga för Miljöpartiet och därför är jag väldigt glad att intresset för lokal mat växer. Fler livsmedelsföretagare är förutsättningen för att vi får fler svenska matvaror på middagsborden och i restaurangerna, säger Miljöpartiets riksdagsledamot Maria Gardfjell.

Eldrimner, nationellt centrum för mathantverk i Jämtlands län, startades i början på 2000-talet efter en uppgörelse mellan Miljöpartiet och den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Eldrimner har en viktig roll i att förmedla kunskap och ge stöd till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av småföretagen. Att satsa på lokal livsmedelsproduktion stärker och utvecklar landsbygden.

- Genom att satsa på Eldrimner får vi fler småskaliga livsmedelsförädlare vilket ger mer lokal mat, något som verkligen vuxit i intresse på senaste tiden. Små lantbruk kan överleva och nya företag kan starta, säger Maria Gardfjell.Att handla lokalt blir alltmer populärt, och utvecklingen av lokala matföretagare gynnar även gastronomin. Det ger möjlighet för nya innovationer inom mathantverket och lokala producenter är värdefulla för restaurangbranschen. Eldrimner är också med och utvecklar branschriktlinjer och undanröjer hinder och regelkrångel för de små matföretagarna

Merparten av Sveriges livsmedelsföretagare är små, eller mycket små. Genom att Eldrimner har kvalificerade utbildningar inom livsmedelsförädling och företagsutveckling kan lokala entreprenörer stärkas. Regeringen ser nu vikten av nationell samordning för att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion. 

Kontakt:
Tova Kibal, pressekreterare åt Maria Gardfjell, tel 072-207 43 27 

 

Media

Media