Miljöpartiet vill göra nära vård och psykisk hälsa till valets viktigaste vårdfrågor

Idag presenterar Miljöpartiet sitt hälso- och sjukvårdspolitiska program för hela landet som fokuserar på psykisk hälsa, primärvården och sjukdomsförebyggande. Miljöpartiet ingår i styrande koalitioner i 18 av de 21 landsting och regioner som har huvudansvaret för hälso- och sjukvården.

Den psykiska ohälsan ökar. Vi ser en utveckling där allt fler unga mår dåligt och där människor bränner ut sig. Det här är en utveckling som måste brytas. Det skapar ett stort lidande hos de som drabbas, men innebär också stora kostnader för samhället.

- För många människor drabbas av en ohållbar stress och psykisk ohälsa. Det är en samhällsutveckling som vi måste ändra. Miljöpartiet vill erbjuda ett bättre stöd och tidigare insatser för att minska lidandet. Det är också samhällsekonomiskt förnuftigt, säger Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Miljöpartiet vill att vårdcentralerna rustas för att bättre kunna möta människor med psykisk ohälsa, men också för att få hela sjukvården ska fungera bättre.

- Den nära vården ska vara köfri och lova patienterna hjälp snabbare, med en stärkt vårdgaranti. Alla ska själva kunna välja vem som ska ge vård och hur de vill ta kontakt, på telefon, över nätet eller göra ett besök, säger Jessica Rydell, landstingsråd i Kalmar läns landsting.

För Miljöpartiet är sjukdomsförebyggande viktigt. Utan rejäla satsningar kommer situationen för sjukvården att bli ohållbar.

- Vi vill satsa på vårdcentraler och digitala vårdkontakter för att behandla, men också förebygga ohälsa. Vården måste bidra till mindre hälsoklyftor, så att god hälsa blir mer jämlik och jämställd, säger Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne.

Miljöpartiet vill bland annat:
- Erbjuda tidigare och mer tillgänglig hjälp vid stress och psykisk ohälsa

- Skapa en bättre tillgång till terapi

- Göra barn- och ungdomspsykiatrin köfri

- Skärpa vårdgarantin med kortare väntetider och göra primärvården köfri

- Erbjuda vård av fler kompetenser på vårdcentralen

- Satsa på jämställd vård och hälsa samt utjämna folkhälsan inom en generation

Kontaktuppgifter:
Susanne Nordling (MP)
Oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting
Sjukvårdsdelegationen i SKL
Sammankallande i Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté
susanne.nordling@mp.se alt 070 737 37 01

Jessica Rydell (MP)
Landstingsråd i Kalmar läns landsting, ansvar för primärvård, folktandvård och miljö
Beredningen för primärvård och äldreomsorg i SKL
Ledamot i Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté
jessica.rydell@mp.se alt 070 996 39 64

Anders Åkesson (MP)
Regionråd i Region Skåne, ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård
Sjukvårdsdelegationen och Huvudmannagruppen i SKL
Ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Miljöpartiets partistyrelse
anders.akesson@mp.se alt 070 517 32 86

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Media

Media