Miljöpartiet vill ha 100 förnybart på macken

Miljöpartiet har i dag i Almedalen presenterat en färdplan för att göra det möjligt att tanka 100 procent förnybara bränslen år 2030. För att nå målet behöver reglerna för bränslebytet skärpas maximalt, gynna konvertering av fossilbilar och investeringar i elektrifiering och biogas. 

– Vi vill att den sista droppen fossilt bränsle ska säljas i Sverige 2030. Då krävs det tuffa regler och stora satsningar på alternativen. Den bensin och diesel som säljs ska vara förnybar om vi vill kunna nå våra klimatmål, säger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet. 

Förslagen i korthet: 

  1. Att det antas en handlingsplan för möjliggöra att all den diesel och bensin som säljs på svenska mackar ska bli 100 procent förnybart.  

  2. Att de nya reglerna för Bränselbyte för diesel ska höjas linjärt upp till 100 procent år 2030.

  3. Att de nya reglerna för Bränselbyte för bensin blir den maximalt tekniskt möjliga linjärt fram till 2030. 

  4. Bränslebytet ska gynna hållbara biobränslen som produceras med hänsyn till skydd av skog och natur.

  5. Att skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel (exempelvis etanol, biodiesel och biogas) förlängs i minst tre år efter 2020.

  6. Att stödet till produktion, distribution och försäljning av biogas ökar.

Kontakt:

Frida Färlin, pressekreterare till Per Bolund

073-078 52 24


Prenumerera