Miljöpartiet vill satsa på blå fångstgrödor - för att minska övergödningen i havet

Alger, musslor och sjöpungar är s k blå fångstgrödor som filtrerar havsvatten och fångar upp övergödande ämnen. Miljöpartiet vill ge vattenbrukare som odlar dessa ersättning från staten på 100 kronor per kilo kväve som tas upp, som ett led i arbetet med att minska övergödning. Kostnaden för förslaget är 50 miljoner kronor per år.

I Sverige har vi stora problem med övergödning. Övergödning beror på ett överskott av näringsämnena fosfor och kväve. Jordbruk, industri samt kommunala och enskilda avlopp är stora källor. En konsekvens av övergödningen är algblomning, Miljöpartiet vill att åtgärder mot övergödning fortsatt ska vara en prioritering i arbetet för havet.

- Övergödningen av våra hav förvärrar giftiga algblomningar och är ett hot mot människors och marina organismers hälsa. Därför måste vi göra allt för att minska de övergödande ämnena. Blå fångstgrödor är ett sätt att naturligt rena våra hav, och kan lokalt ge stora effekter, säger Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill därför införa ett ersättningssystem, där den som odlar blå fångstgrödor ska få ersättning för varje kilogram kväve de plockar upp ur havet. Vi föreslår en summa på 100 kronor per kilo kväve. Detta skulle motsvara en kostnad på 50 miljoner kronor per år. En förutsättning för att denna satsning ska få önskvärd effekt är att regelförenklingar för vattenbruket genomförs.

- Genom att förenkla krånglet för svenska vattenbrukare kan vi göra det enklare att odla nya typer av marina grödor, förbättra miljön och öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel. Miljöpartiet anser att lokalt hållbart vattenbruk är viktigt, också för en levande svensk landsbygd. Idag importerar vi mest från Norge och andra länder, säger Isabella Lövin.

Vattenbruk kan bidra till övergödning, men i vissa fall går det att åstadkomma win-win-situationer. Odling av exempelvis sjöpungar kan leda till att näringsämnet kväve tas upp ur vattnet, snarare än tillförs. Sådana organismer kallas blå fångstgrödor och kan motverka att algblomningen breder ut sig runt kusterna och mattor av fintrådiga alger lägger sig i vikarna.

Trots Sveriges långa kust är vattenbruket en bråkdel så stort som många andra länders. Svensk fisk- och skaldjurskonsumtion bygger på import från främst Norge, Danmark och Kina. Detta importberoende innebär också missad chans till självförsörjning och arbetstillfällen på landsbygden. Dessutom kan alger och sjöpungar användas för att producera biogas. Miljöpartiet vill stärka svenskt vattenbruk. På så vis kan Sveriges miljöpåverkan minska, självförsörjningen av livsmedel öka och landsbygdsutvecklingen stärkas.

Mer information:
Sven Elander, presskontakt hos Isabella Lövin, tel 072-504 29 13

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera