MP föreslår 1000 nya platser på läkarutbildningen

Report this content

Miljöpartiet satsar en halv miljard på fler platser på läkarutbildningen. 1 000 nya nybörjarplatser föreslås i Miljöpartiets skuggbudget.

Satsningen ger 250 nybörjarplatser per år under fyra år.

- Om vi ska klara morgondagens utbildningsbehov måste vi satsa mer på högre utbildning. Miljöpartiet kommer därför att ha med betydande satsningar på högskolan i den budgetmotion som vi presenterar i riksdagen senare i höst, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

MP föreslår också en kvarts miljard till pilotprojekt för nytt sätt att utbilda specialistsjuksköterskor.

Bilaga se nedan: PM

För vidare information:
Caroline Kling, pressamordnare Miljöpartiet i riksdagen 070-593 19 12

1000 nya platser på läkarutbildningen

PM från Miljöpartiet 2013-09-21

Om Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskaps- och forskningsnation måste vi ligga i framkant när det gäller högre utbildning. Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast över 8 procent, och långtidsarbetslösheten bland unga ökat under de senaste åren, så går många rekryteringar om intet eftersom arbetsgivare inte hittar kompetent personal.

Trots detta väljer regeringen att skära ner på den högre utbildningen. Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ner antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000. Enligt nuvarande prognos ska ytterligare 10 000 platser bort fram till 2017. Regeringen har gjort begränsade satsningar på enskilda områden, exempelvis läkarprogrammet, men det är långt ifrån tillräckligt.

Miljöpartiet menar att detta är helt fel väg att gå. Om vi ska klara morgondagens utbildningsbehov måste vi satsa mer på högre utbildning, inte skära ner. Miljöpartiet kommer därför att ha med betydande satsningar på högskolan i den budgetmotion som vi presenterar i riksdagen senare i höst, istället för regeringens neddragningar.

Ett av de tydligaste exemplena på yrkesgrupper där det saknas utbildad arbetskraft är läkare och specialistsjuksköterskor. Underskottet på läkare leder till svårigheter för landstingen att besätta tjänster, och de måste ofta besätta tomma tjänster med hyrläkare till höga kostnader. Detta riskerar i sin tur att utarma annan vård. Enligt en sammanställning Dagens Samhälle gjort har landstingens kostnader för hyrläkare ökat med 30 procent i hela landet mellan 2010 och 2012, till sammanlagt 2,3 miljarder.

Det råder också brist på specialistsjuksköterskor. Alltför få sjuksköterskor tar steget att vidareutbilda sig pga dåliga villkor. De får ofta betala utbildningen helt själva och får därefter marginellt bättre betalt. Tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat med en femtedel sedan 1995 då två tredjedelar av alla sjuksköterskor hade någon specialistkompetens, mot knappt hälften 2010.

Miljöpartiet kommer i budgetmotionen i riksdagen i höst att satsa på fler platser inom läkarprogrammet och en ny modell för att fler ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska.

1. 1 000 nya platser på läkarutbildningen

Trots de satsningar som gjorts på läkarutbildningen råder fortfarande en kraftig obalans.

Efterfrågan på läkare beräknas öka och stora pensionsavgångar väntas. I dagsläget är vi beroende av att en tredjedel av Sveriges läkarstuderande utbildar sig utomlands.

MP föreslår:
1 000 nya nybörjarplatser på läkarutbildningen, 250 nybörjarplatser per år under fyra år.

Total kostnad: 500 miljoner kronor (under fyra år).

2. Nytt sätt att utbilda sig till specialistsjuksköterskor

Pilotprojekt: Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Vårdförbundet har tagit fram ett förslag kallat Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Utbildning till specialistsjuksköterska ska kunna ske inom ramen för en anställning, genom så kallade utbildningsanställningar med avtalsenlig lön. Systemet liknar ST-läkares, men med den skillnad att teoretisk utbildning ges parallellt av universitet eller högskola. På sikt kan detta bli ett nytt sätt att utbilda sig till specialistsjuksköterska i Sverige.

MP föreslår:
Pilotprojekt inom tre områden:

- 100 studerandeplatser inom äldreomsorg
- 100 studerandeplatser inom psykiatri
- 30 platser, vidareutbildning på avancerad nivå i glesbygdsmedicin.

Kommuner och landsting ska kunna ansöka om statliga medel när man är intresserad av utbildningsplats och bidrar med 25 procent av lönekostnaden. Utbildningsplatser kan även finnas hos andra aktörer.

Total kostnad: 242 miljoner kronor (under två år).