MP går in i majoritet i SKL

Miljöpartiet har nu valt sina representanter till SKL. Partiet går för första gången in i ett majoritetssamarbete i SKL, tillsammans med S och V. FI får en plats i en av SKL:s beredningar. I morgon äger SKL:s valkongress rum.

Till gruppledare och fjärde vice ordförande valdes Karin Thomasson, kommunalråd från Östersund. Övriga representanter i styrelsen är Birgitta Losman, regionråd i Västra Götaland och Dan Gahnström, kommunalråd i Botkyrka. Birgitta Losman valdes även till ordförande i beredningen för regional tillväxt.

Miljöpartiet vill bidra till att de partier som har representation folkvalda församlingar får insyn i SKLs verksamhet och möjlighet att delta i de viktiga utvecklingsprocesser kring demokrati och välfärd som SKL driver. MP har därför erbjudit Fi en ersättarplats i beredningen för socialpolitik och individomsorg. Dit valdes Katerin Mendez.

För vidare information:
Karin Thomasson, nyvald gruppledare för MP i SKL, 070-699 99 28

Zandra Hedlund, pressansvarig Feministiskt initiativ, 070-610 01 91

Prenumerera