Nomineringarna klara till MP:s partistyrelse

Miljöpartiets riksvalberednings förslag till ny partistyrelse är klart. 15 ledamöter inklusive språkrör föreslås. Könsfördelningen är åtta kvinnor och sju män.

- Riksvalberedningen har haft som inriktning att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Såväl kopplingen till det nationella som det lokala politiska arbetet är viktigt, liksom vår grund som ett alternativ parti där även andra än heltidspolitiker finns med på beslutande positioner och bidrar med sina erfarenheter, säger Joakim Larsson, sammankallande i riksvalberedningen.

- Det politiska landskapet har förändrats efter valet 2010, partiets politiska dagordning och politiska strategi har anpassats. Då behöver även partistyrelsen följa med i det arbetet. Vi har sett ett behov av att bredda partistyrelsen erfarenhetsmässigt vad gäller ålder och etnicitet samt inom viktiga politiska områden, säger Joakim Larsson.

Ledamöterna i MP:s partistyrelse sitter i två år. Varje år går kongressen till val på hälften av platserna. I partistyrelsen ingår också språkrören. Valet äger rum på partiets kongress i Umeå 25-27 maj.

Riksvalberedningens förslag till styrelseledamöter 2012-2014:
Maria Ferm, Stockholm/Malmö, 26 år, (nyval)
Göran Håden, Härnösand, 31 år (nyval)
Jon Karlfeldt, Stockholm, 30 år (invald i PS 2010, i PSAU sedan 2011)
Lennart Olsen, Upplands Väsby, 68 år (invald i PS 2008)
Yvonne Ruwaida, Stockholm, 41 år (invald i PS 2006, även 1996-1999, i PSAU sedan 2006)
Bayram Uludag, Norsborg (Botkyrka), 24 år (nyval)
Helene Öberg, Stockholm, 32 år (invald i PS 2010, i PSAU sedan 2011)

Redan valda (förra årets kongress) och som sitter till 2013:
Bodil Ceballos, Axmar bruk (Gävle), 53 år (invald i PS 2011, i PSAU sedan 2011)
Jonas Eriksson, Örebro, 44 år, (invald i PS 2011
Karin Svensson Smith, Lund, 55 år (invald i PS 2011)
Karin Thomasson, Östersund, 50 år (invald i PS 2011)
Max Andersson, Göteborg, 38 år (invald i PS 2008)
Akko Karlsson, 43 år, Gamleby (Västervik) (invald i PS 2007)

För vidare information:
Joakim Larsson, sammankallande i riksvalberedningen 070-340 83 89
Caroline Kling, pressamordnare 08-786 57 80, 070-593 19 12

RIKSVALBEREDNINGENS MOTIVERINGAR:

Maria Ferm (nyval)
Maria Ferm är riksdagsledamot för Malmö. Hon är en populär politiker i Malmö och blev personkryssad till riksdagen. Maria är tidigare språkrör för Grön Ungdom och idag partiets talesperson för migrationspolitik, justitiepolitik och integritetspolitik – tre tunga politiska frågor i centrum av svensk politik i nuläget. Maria förhandlar med regeringen inom ramen för vår överenskommelse om migrationspolitiken.

Göran Hådén (nyval)
Göran Hådén är profilerad inom partiet som radikal politisk tänkare inom en rad frågor, bland annat klimatpolitik och lyckoforskning. Hans blogg är populär inom partiet och ett centrum för politisk diskussion. Göran sitter i partiprogramsgruppen och kommer under året gå in på föräldravikariat som kommunalråd i Härnösands kommun, som är landets medlemstätaste per capita.

Jon Karlfeldt (omval)
Jon Karlfeldt arbetar idag som manegementkonsult, är ledamot i partistyrelsens arbetsutskott och har en polsk bakgrund. Tidigare har han varit språkrör för Gröna Studenter. Han har under sina två år i partistyrelsen arbetat hårt med organisationsutvecklingen och att utveckla de interndemokratiska strukturerna och processerna så att de kan förbli starka och hållbara i framtiden, bland annat som ledamot i medlemsdemokratiutredningen. Jon arbetar mycket för att våra politiska ställningstaganden ska vara baserade på en god faktamässig grund.

Lennart Olsen (omval)
Lennart Olsen driver bestämt på för idéutveckling i partistyrelsen, framförallt kring frågan om arbete-konsumtion-tillväxt och finansiering av framtidens välfärd. Lennart har medverkat aktivt i både styrgruppen för rådslaget om makten över tiden och i partiprogramsgruppen. Lennart jobbar mycket även mellan PS-mötena och är väldigt kunnig i ekonomi. Har tidigare deltagit i alla budgetdiskussioner under budgetsamarbetet med S och V.

Yvonne Ruwaida (omval)
Yvonne Ruwaida är en driven politisk strateg och analytiker med palestinsk bakgrund. Hon är klok, intelligent och erfaren. Yvonne är vice sammankallande i PS och sammankallande för partiprogramsgruppen. Tidigare har Yvonne både varit ekonomisk-politisk talesperson och borgarråd i Stockholm. Frågor om lika rätt och mångfald ligger Yvonne varmt om hjärtat och något hon arbetar med mycket. Men de politiska kunskaperna är större än så, och hon har bl a tillsammans med Valter Mutt skrivit en bok om energipolitik, ”Kraft att förändra”.

Bayram Uludag (nyval)
Bayram Uludag utbildar sig till apotekare, sitter i kommunfullmäktige i Botkyrka samt i utbildningsnämnden i Botkyrka. Han har en bakgrund på ledande positioner i Turkiska ungdomsföreningen i Alby och i distriktsorganisationen samt annat föreningsliv i Botkyrka. I partiets kommunikationsplan har partistyrelsen pekat ut fyra målgrupper för mandatperioden: småbarnsföräldrar, miljonprogramsbor, vuxna som arbetar i skolan samt medelålders kvinnor i offentlig sektor. Bayram är en bra representant för gruppen miljonprogramsbor. Han vill lyfta frågor som rör både ungdomar och andra i dessa områden samt se till att vi når ut i miljonprogrammen.

Helene Öberg (omval)
Helene Öberg är sedan förra året sammankallande i partistyrelsen. I partistyrelsen står hon för ett stabilt och demokratiskt ledarskap. Sedan valet är hon en av våra tyngsta region-/landstingspolitiker som vice gruppledare och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson i Stockholms läns landsting. Eftersom partiet styr i alla regioner/landsting förutom tre, så är det extra viktigt att landstingspolitiken har en stark företrädare i partistyrelsen. Helene har varit huvudförfattare för partiets nya hälso- och sjukvårdspolitiska rapport.

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera