Nu stärker vi rättssäkerheten i asylprocessen

Miljöpartiet och regeringen är överens om flera åtgärder som samtliga stärker kvaliteten och rättssäkerheten i asylprocessen. Bland annat ska Migrationsverkets landinformation, Lifos, ses över helt.

- Vi stärker nu rättssäkerheten i asylprocessen i Sverige. Alla asylsökande ska känna sig säkra på att de behandlas likvärdigt, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson Miljöpartiet.

- Vi ökar förutsättningarna för att det inte ska ske utvisningar som strider mot Sveriges internationella åtaganden. Människor ska inte kunna utvisas från vårt land på grund av ojämna kunskaper på Migrationsverket eller på grund av otydlig information under asylprocessen, säger Maria Ferm.

Sammantaget är det tre uppdrag som beslutats om idag; ett uppdrag till Migrationsverket att göra en översyn av Lifos, ett kommittédirektiv om utformning av beslut och domar inom migrationsområdet samt ett uppdrag till Statskontoret att utvärdera Migrationsverkets handläggning av frågor som avser förordnande av offentligt biträde.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Maria Ferm, 070-825 06 63
Sandra Ahlstrand, pressekreterare, 072-229 01 65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera