Ny tillfällig ledning för Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten

Report this content

Miljöpartiets partistyrelse har beslutat att tillfälligt sätta in en ny styrelse för MP Umeå och MP Västerbotten. Det sker i enlighet med partiets stadgar och på begäran av medlemmar och avdelningar.

Beslutet beror på många års svåra konflikter, och innebär att en interimsstyrelse nu tar över allt ansvar för att leda avdelningen i Umeå och distriktet i Västerbotten, tills dess att nya styrelser med valda medlemmar från länet kan ta över.

Konflikterna har pågått i över tio år och har inte  gått att lösa trots upprepade insatser från riksorganisationens sida med stöd, råd och rekommendationer. Detta har försvagat det politiska arbetet och dessutom lett till att många medlemmar och förtroendevalda har hoppat av.

Enligt Miljöpartiets stadgar kan partistyrelsen vid omfattande konflikter tillfälligt ta över avdelningens eller distriktets skyldigheter och befogenheter om det är nödvändigt för att trygga organisationernas och deras medlemmars intressen. De senaste veckorna har det kommit begäran från ett flertal medlemmar och två lokalavdelningar om att partistyrelsen ska göra just detta.

- Partistyrelsen har behandlat konflikterna i Umeå och Västerbotten många gånger genom åren, och gett stöd och hjälp av olika slag. Det som fick oss att fatta det här beslutet nu var att så många medlemmar vänt sig till oss och begärt hjälp. Det säger Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen.

- Människor ska kunna engagera sig i vårt parti utan att hamna i en konflikt som förlamar det politiska arbetet. Det är inte det man vill med sitt engagemang. Problemen måste lösas snarast, så att vi kan ägna oss åt vår viktigaste uppgift, att få genomslag för vår politik för ett grönt och hållbart samhälle, säger Marléne Tamlin.

Den nya interimsstyrelsen består av Max Troendlé (ordförande), Marléne Tamlin, Göran Hådén och Janine Alm Ericson, samtliga ledamöter i partistyrelsen.

- Vårt uppdrag är att hitta en väg framåt i dialog med medlemmarna. Vi ska ha en öppen och trygg process där alla medlemmar är välkomna att delta, säger Max Troendlé.  

För vidare information:

Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen
Max Troendlé, ordförande i interimsstyrelsen för Miljöpartiet i Västerbotten och Umeå
Båda nås via Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 070-372 73 23.