Regeringen presenterar en tunn budget utan nödvändiga satsningar

Report this content

Arbetslösheten väntas stiga ytterligare under året och redan nu står många människor utan arbete eller annan sysselsättning. Det finns stora behov av kraftfulla arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Ändå gör regeringen ingenting.

- Att regeringen bromsar i uppförbacke och gasar nedför är anmärkningsvärt, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund i en kommentar till regeringens vårbudget som presenterade på måndagen.

- Vi efterfrågar satsningar för att hantera den höga ungdomsarbetslösheten och de ökade klyftorna i samhället, istället ägnar sig Anders Borg åt väderprognoser.

Samtidigt som regeringen konstaterar att vissa grupper har svårare att komma in på arbetsmarknaden saknas riktade åtgärder helt. Det behövs tidiga insatser, stora utbildningsinsatser, riktad och träffsäker sänkning av arbetsgivaravgiften till arbetslösa unga och traineeplatser inom sektorer med arbetskraftsbrist. Istället håller regeringen fast vid den dyra generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för alla unga under 26 år, som inte gett effekter på ungdomsarbetslösheten.

- Vi vill se satsningar på traineeplatser åt arbetslösa unga, större satsning på lärare och elever samt en mycket mer ambitiösare klimatpolitik som ger Sverige trovärdigheten som klimatnation tillbaka. Enda stora miljönyheten är en slopad CO2-skatt för värmeverken, som beräknas öka utsläppen med 1 miljon ton, säger Per Bolund.

Såväl lärarlegitimationen som regeringens andra reformer inom utbildningsområdet är fortsatt underfinansierade. Dessutom kvarstår neddragningarna på gymnasieskolan i regeringens vårproposition. Miljöpartiet satsar fem miljarder under mandatperioden på att stärka lärares kompetens-, yrkes-, och löneutveckling. Vi skapar förutsättningar för en mer likvärdig skola genom insatser för språk, stärkt elevhälsa och färre återvändsgränder i utbildningssystemet.

- Det är en tunn soppa Anders Borg serverar och Miljöpartiet vill se kraftfullare insatser för att öka möjligheterna för fler att delta på fungerade arbetsmarknad, säger Per Bolund.

För vidare information:
Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson MP, 072-530 01 83
Åsa Sjöberg, pressekreterare, 072-237 38 80