Så vill MP och S reglera vinster och skapa stabilitet i skolan

Den parlamentariska friskolekommittén har nyligen fått slutdatumet uppskjutet med fyra månader till den 1 februari 2013. Just nu hindrar Allianspartierna en utveckling mot bättre fungerande regelverk. Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill öka tempot och är överens om ett antal gemensamma ställningstaganden.

– För oss är kvaliteten i skolan viktigast. Vi vill se en reglering, så att det inte längre går att göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten. En förutsättning för att driva skola ska vara att utbildning anges som huvudsyfte i bolagsordningen, säger Ibrahim Baylan och Mats Pertoft.
Att starta och utveckla en skola ska inte vara ett kortsiktigt projekt.
– För att motverka alltför snabba ägarbyten och säkerställa kvaliteten vill vi att friskoleföretagen förbinder sig till långsiktigt ägande. Ändrade ägarförhållanden bland bolag som driver skolor ska anmälas till Skolinspektionen, säger Mats Pertoft, riksdagsledamot och ledamot av friskolekommittén.
Idag är kommunen ansvarig för alla elevers skolgång, men har inte möjlighet att ta fullt ansvar för hur skolan dimensioneras.
– Vi vill se en ökad samverkan mellan kommunerna och de fristående skolor som vill etablera sig i kommunen. Skolinspektionen ska fortsatt granska om skolan håller tillräckligt hög kvalitet för att få starta och fatta det slutgiltiga beslutet om skoltillstånd, men kommunernas inflytande över nyetableringar behöver stärkas. En sådan samverkan kan leda till att nya skolor etableras där behoven finns och byggs ut i den takt som krävs, säger Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och ledamot av friskolekommittén.

MP och S vill dessutom att reglerna ska vara desamma för alla skolor oavsett huvudman. Därför ska meddelarfrihet för personal på fristående skolor införas och samma insyn och möjlighet till granskning ska gälla för alla skolor genom en offentlighetsprincip.

Presskontakt Ibrahim Baylan (S): Sofie Rudh 072- 720 41 70
Presskontakt Mats Pertoft (MP): Sandra Ahlstrand 072-229 01 65

Prenumerera