Välkommen att bevaka Miljöpartiets extrakongress 31 januari 2021

Report this content

Den 31 januari väljer Miljöpartiet ett nytt kvinnligt språkrör på en digital extrakongress.

Kongressen är digital och kommer gå att följa här.

Till nytt språkrör förestår riksvalberedningen Märta Stenevi. Vid sidan av henne ställer även Annika Hirvonen, Elin Söderberg och Rebecka Le Moine upp som kandidater.

Per Bolund och det nyvalda språkröret håller en digital pressträff den 31 januari klockan 15:00. Mer information angående pressträffen samt instruktioner för anmällan kommer närmare inpå.

Program för kongressen
10.00 Sändningen startar, kongressen öppnas, mötesformalia
10.30 Tal av Per Bolund (10 min)
10:40 Formalia och genomgång av omröstningar 
11.30 Riksvalberedningen presenterar sitt förslag till nytt språkrör
11.35 Kandidatpresentationer (2 min per kandidat)
12.00 Omröstningen startar
12.00 Tal Isabella Lövin (10 min) och avtackning
12.30-13.30 Lunch
13.30 Valförrättaren meddelar resultatet
13.40 Tal av nytt kvinnlig språkrör
13.50 Kongressen avslutas

Observera att alla tider är cirkatider och kan justeras innan och under pågående extra kongress.

Miljöpartiets kongress består av 265 ombud från partiets distrikts- och sidoorganisationer. 

Kontakt
Carolina Bruseman, pressekreterare
carolina.bruseman@mp.se, 0729810291