Vi föreslår 30 km/h som bashastighet i tätort

Bilens hastighet avgör om cyklister och fotgängare överlever vid en kollision. Nu lämnar Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson, Stina Bergström, ett förslag till riksdagen om att sänka bashastigheten i landets tätorter till 30 km/h.

Varje år skadas eller dödas över 3 000 fotgängare och cyklister i kollision med bilar. Risken för att en människa som blir ­påkörd av en bil dör är mycket hög vid 50 km/h, men liten vid hastigheter ­under 30 km/h. Det har varit känt bland trafikplanerare och forskare sedan 90-talet.

- När cyklisten, barnet eller mannen med rullatorn dyker upp framför motorhuven är det framför allt en sak som bestämmer om du som bilförare orsakar skrubbsår eller ett förlorat liv och det är hastigheten, säger Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson.

Därför är det är oroväckande att Trafikverket nu föreslår en bashastighet på 40 km/h i landets tätorter, istället för 30 km/h som de tidigare förespråkat.

- Det är överraskande eftersom Trafikverket står bakom den så kallade nollvisionen för dödade i trafiken. Gäller inte nollvisionen för oskyddade trafikanter?, säger Stina Bergström.

- Även bullret ­minskar och utsläppen blir lägre. Lägre hastigheter leder både till en stad att överleva i och att leva i, säger Stina Bergström.


Förslaget finns med i motionen ”Inför bashastigheten 30 km/h i landets tätorter"” som rikdagens partier kommer att få ta ställning till under hösten
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213MP1211-Infor-basha_H002XMP1211/?text=true

FÖR VIDARE INFORMATION
Stina Bergström 070-332 51 57

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera