Esperi Care -koncernen fortsätter sin starka tillväxt i ny ägo

Brittiska investeringsbolaget Intermediate Capital Group (ICG) köper en av Finlands ledande aktörer inom vårdbranschen, Esperi Care -koncernen, tillsammans med pensionsförsäkringsbolaget Etera och företagets operativa ledning. Köparnas mål är att nå kraftig tillväxt inom Esperi såväl organiskt som genom företagsförvärv. Esperi köps av riskkapitalbolaget CapMan Group.

Esperi erbjuder hemtrevliga och mångsidiga boendetjänster för åldringar, rehabiliteringspatienter inom mentalvården samt personer med funktionsnedsättning. Därtill har Esperi över 4 000 anställda branschexperter runtom i Finland. Esperi grundades år 2001 av Finlands Röda Kors, varefter företaget med stöd av riskkapitalister vuxit kraftigt och blivit en av landets ledande aktörer inom branschen.

”Vi är glada över vår framgång och nöjda att vår nya ägare har förbundit sig till att utveckla Esperi och hjälpa företaget att nå sitt tillväxtmål. I samarbete med CapMan har vi vuxit kraftigt såväl organiskt som genom företagsköp. Vi har lyckats med vår tillväxtstrategi och har alltid haft en bra ägare under företagets olika tillväxtskeden. Jag har lett Esperi i 13 års tid och vi har en bra kännedom om Finlands kommuner och deras växande servicebehov. Under dessa år har vi förvärvat 80 företag som verkar inom socialbranschen. Dessutom bygger vi som bäst 28 effektiverade serviceboenden samt fem nya Saga-servicehus runtom i Finland, så vi har en hel del på gång de kommande åren”, berättar Esperi Care Ab:s verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni.

Esperi är Finlands snabbast växande företag inom vårdbranschen och dess omsättning stiger i år till 160 miljoner euro. Företaget har över 100 vårdhem med sammanlagt 3 700 boendeplatser. Esperis tillväxt skapar tusentals nya arbetsplatser i Finland, eftersom det förutom vårdpersonal även behövs serverings- och städpersonal samt byggarbetare till de nya vårdhemmen.

”Esperis kvalitet och anseende är utmärkt och företagets tillväxt harvarit imponerande. Vi anser att det fortfarande finns betydlig tillväxtpotential på marknaden, bland annat i och med den planerade vårdreformen. Vi vill vara med och utveckla den finländska vårdbranschen genom att erbjuda innovativa tjänster, såsom den nytänkande boendetjänsten Saga-servicehus, och göra dem tillgängliga för allt fler finländare. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet, eftersom vårt mål är att erbjuda en kvalitativ och god vård, kommenterar ICGs Managing Director Timo Larjomaa.

ICG är ett investeringsbolag noterat på Londonbörsen. Bolaget investerar bland annat i europeiska social- och hälsovårdsföretag. ICG förstärker Esperis verksamhet med ett starkt internationellt utvecklingsteam som har mångsidig erfarenhet och kunskap om branschen.

Pensionsförsäkringsbolaget Etera fortsätter även som ägare i Esperi Care.

”Esperis verksamhetsmodell och högklassiga tjänster är välkända i över 150 kommuner runtom i Finland. Vi har varit ägare i Esperi sedan år 2011 och vi vill vara med och stödja Esperi även i det kommande tillväxtskedet”, kommenterar Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Esperis verkställande direktör Aarnio-Isohanni fortsätter som företagets verkställande direktör och ökar samtidigt sin ägandeandel till över tio procent. Övriga nyckelpersoner inom företaget fortsätter även som delägare. Företagsköpet inverkar inte på Esperis kund-och arbetsförhållanden, som fortsätter som förr. För att köpet ska kunna genomföras krävs godkännande från konkurrensmyndigheterna vilket förväntas ske under sommarmånaderna.

Eventuella intervjuförfrågningar:

Ledande kommunikationskonsult Maria Vaismaa, Miltton
maria.vaismaa@miltton.fi, tel. 040 752 9198

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni, Esperi Care
marja.aarnio-isohanni@esperi.fi, tel. 0400 694 340

Managing Director Norden Timo Larjomaa, ICG
timo.larjomaa@icgam.com, tel. 040 634 5500

Senior partner Markus Sjöholm, CapMan Buyout
markus.sjoholm@capman.com, tel. 040 50 80 121

Esperi Care Group:
Esperi erbjuder hemtrevliga och mångsidiga boendetjänster för åldringar, rehabiliteringspatienter
inom mentalvård samt personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med över 150
kommuner och har mer än 3 700 boendeplatser runtom i Finland. Vi sysselsätter 4 000 experter
inom social- och hälsovårdssektorn och vår omsättning år 2016 är över 160 miljoner euro.
www.esperi.fi

ICG:
Intermediate Capital Group (ICG) är ett etablerat brittiskt investeringsbolag med 27 års erfarenhet
av kapitalmarknaden. Vi har investerat i de nordiska länderna i över 25 år och vår verksamhet
förenar flexibla finansieringslösningar, stark lokal marknadskännedom samt entreprenörsanda.
ICG har cirka 21,6 miljarder euro under förvaltning globalt. Vi är noterade på Londonbörsen sedan
1994 (börssymbol: ICP) och regleras av Storbritanniens finansinspektion (FCA).
www.icgam.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar