Miltton och Sveriges Nationalmuseum inleder samarbete

Miltton och Sveriges Nationalmuseum inleder ett samarbete i början av år 2013. Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Dess uppgift är att främja konsten och konstintresset och genom samlingarna visa på samband med samtiden och det omgivande samhället.  Målet med samarbetet är att utveckla Nationalmuseums relation med näringsliv och andra parter.  

Miltton har grundat en enhet som fokuserar på strategisk rådgivning och utveckling av relationer mellan företag, myndigheter och andra aktörer. För verksamheten svarar Sanna-Mari Jäntti, som tidigare ansvarade för kapitalanskaffningen och företagssamarbetet för World Design Capital Helsinki 2012.

”Nationalmuseum står inför en stor förändring. Byggnaden ska renoveras och verksamheten flyttar ut. Parallellt planerar vi för Nya Nationalmuseum. Vi sökte därför en partner som under tiden kan utveckla vårt företagssamarbete och våra omvärldsrelationer. Utifrån museets internationella plattform är det intressant att knyta Miltton till oss. Vi har stora förväntningar baserade på Milttons kunnande och tidigare erfarenheter”, säger Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum i Stockholm.

”Det är en strålande start för vår nya verksamhet. Nationalmuseum är Sveriges nationalskatt med betydande samlingar av främst äldre konst och nutida design. Museet spelar en viktig roll i samhället och har en bred publik förankring. Det är trevligt att märka att finskt kunnande uppskattas även i vårt grannland”, säger Sanna-Mari Jäntti från Miltton.

Nationalmuseums snart 150-åriga byggnad ska genomgå en grundlig renovering. Det innebär att museet har öppet till och med 3 februari 2013 och stänger sedan med planerad nyöppning år 2017. Under renoveringen koncentreras verksamheten till nya lokaler i centrala Stockholm, i övriga Sverige och utomlands.

Miltton Group har på senaste tider utvidgat sitt serviceerbjudande t.ex. inom investerarrelationer, public affairs, forskningsverksamhet samt samhällskommunikation. I och med detta fortsätter företaget att stärka sin position i ett brytningsskede inom kommunikation då kunder överför sina satsningar från betalda kanaler till andra kommunikationsformer. Utveckling av samhällskommunikation samt företagssamarbete är en central del av denna satsning.

Miltton sysselsätter för tillfället runt 75 personer. Företagets försäljningsbidrag uppskattas växa med 25 % till runt 5,5 miljoner euro under den kommande räkenskapsperioden.

Ytterligare information:
Sanna-Mari Jäntti, Miltton, +358 400 536 581, sanna-mari.jantti@miltton.fi
Överintendent Berndt Arell, Nationalmuseum, +46 76 724 6868, berndt.arell@nationalmuseum.se

Miltton Group är Finlands ledande kommunikationsbyrå, vars dotterbolag är Miltton och Miltton Networks. Koncernen sysselsätter cirka 75 personer och dess försäljningsbidrag år 2011 var cirka 4,5 miljoner euro, med en tillväxt på 20 % från föregående år. Tillväxten för den nyss avslutade räkenskapsperioden beräknas vara över 25 %. Miltton Group ägs av det i Helsingfors börsnoterade investeringsbolaget Norvestia Abp, av Milttons verkställande direktör Mathias Järnström samt av tre partners. Miltton Networks leds av Jussi Kekkonen och är en expertorganisation specialiserad på public affairs.

Taggar: