Palkkaus.fi-tjänsten möjliggör anställning utan byråkrati

Palkkaus.fi-tjänsten, som öppnas på onsdagen den 13 augusti, gör det lätt för hushåll att anställa hemhjälp. Tjänsten är en betalningstjänst på nätet där en privat person lätt och förmånligt på några minuter kan sköta om hela anställningsprocessen för hushållstjänster på en och samma plats. Det är lätt att använda tjänsten. Ingen förhandskunskap krävs, tjänsten sparar tid och möda genom att guida användaren genom hela processen för lönebetalningen.

“Byråkratin som förknippas med privat anställning är alldeles för komplicerad i Finland. Vi vill göra de lagliga anställningarna så enkla, att det inte finns någon som helst anledning till att betala svart.    Framför allt vill vi underlätta människors vardag”, säger Janne Isosävi på Suomen Palkanlaskenta Oy som producerar Palkkaus.fi-tjänsten.

Genom att använda Palkkaus.fi-tjänsten sköter man om allt som hänför sig till anställandet på en och samma plats:

1)     Tjänsten hjälper till att göra ett arbetsavtal.

2)     De lagstadgade försäkringarna fås direkt via tjänsten.

3)     Lönebetalningen sker lätt genom en nätbanksbetalning.

4)     Tjänsten skapar automatiskt all behövlig information som krävs av arbetsgivaren, sköter om redovisningen och betalningarna till alla instanser vid rätt tidpunkt, till exempel till Skatteverket, arbetspensionsbolagen och försäkringsbolagen.

Tjänsten gör det även lätt för hushållen att utnyttja rätten till hushållsavdrag. Tjänsten innehåller ett kartotek på alla betalningar och deklarationer för en lättare helhetsbild. För alla som bygger i egen regi erbjuder tjänsten även en gratis logg, “Raksaloki”.

Avgiften för Palkkaus.fi-tjänsten är 1 % av de utbetalda lönerna, dock minst 4 € men högst 10 € (inkl. moms. 24 %) per lönebetalning. För arbetstagaren är tjänsten avgiftsfri.

“Jag kan inte föreställa mig ett enklare sätt att klara allt papperskrig som anställandet för med sig. Efter detta är ignorans endast ett svepskäl föratt inte sköta saker enligt lagen. Jag hoppas att så många som möjligt hittar Palkkaus.fi-tjänsten fort som möjligt”, kommenterar Ann Selin, ordförande för servicefacket PAM.

“Detta är precis vad vi behöver: Palkkaus.fi underlättar ett anställande enligt lag. Vi tror på att vi för vår del ökar på ärligt finskt arbete och hjälper till att motarbeta den grå ekonomin”, säger Kari Mykkänen, chef för avdelningen för förnyelse och påverkningsprojekt på EK.

“Palkkaus.fi är en starkt samhällelig service, som underlättar anställande och utförande av lagligt arbete. Vi tror att vi på detta sätt ökar på andelen ärligt, finskt arbete och samtidigt bidrar till att kämpa emot den gråa ekonomin”, säger Janne Isosävi.

Tilläggsuppgifter:

Janne Isosävi, grundare, Palkkaus.fi, 050 571 7557
Jukka Kiiskinen, grundare, Palkkaus.fi, 050 571 7551
Robbie Lindberg, grundare, Palkkaus.fi, 0400 60 4488

Palkkaus.fi
Palkkaus.fi är en lönebetalningstjänst på nätet för hushåll. Genom att använda Palkkaus.fi-tjänsten kan en privatperson sköta allt gällande lönebetalning via en nättjänst, lätt, snabbt och förmånligt.

Tjänsten erbjuder alla arbetstagarförsäkringar och lönerna inklusive bikostnader kan betalas händigt via nätbetalning. Palkkaus.fi sköter automatiskt om att arbetsgivarens deklarationer når fram till alla de rätta instanserna. Via tjänsten kan man sköta om arbetstagarens försäkringsärenden, betalning av löner samt arbetsgivarens deklarationer. Även hushållsavdragen görs lätt genom tjänsten.

Serviceavgiften för Palkkaus.fi är 1 % av varje utbetald bruttolön (minst 4 € men högst 10 €). Tjänsten är gratis för arbetstagaren. Tjänsten öppnas den 13.08.2014.

Suomen Palkanlaskenta Oy
Kyrkogatan 1a, 00170 Helsingfors
FO-signum: 2554393-3

Kundtjänst:tel. 040 668 2337
www.palkkaus.fi

Taggar: