Rauma Marine Constructions har ingått ett intentionsavtal med Kvarken Link för den nya Vasa – Umeå bil- och passagerarfärjan


RMC:s 3D-bild av det kommande fartyget. Bild: RMC
 

Det finska varvsbolaget Rauma Marine Constructions har undertecknat sitt tredje intentionsavtal inom loppet av en kort tidsperiod. Kontraktssumman för den nya färjan mellan Vasa och Umeå är cirka 120 miljoner euro. Beställningens omfattning samt sysselsättande effekt beräknas till ungefär 800 årsverken. Planerna är att det egentliga skeppsbyggnadskontraktet skall ingås även i början av 2019 och enligt VD Jyrki Heinimaa startar planerings- samt konstrutionsarbetet genast därefter.

”RMC vann den internationella, offentliga upphandlingen tack vare sitt kunnande och sin teknologi. En av RMC:s satsningsområden är bil- och passagerarfärjor och vi är därför mycket glada och stolta att vi lyckats visa vår kompetens inom just det området. Vi är även tacksamma för det förtroende kunden visat då de valt RMC att genomföra projektet och bygga en bilfärja för mycket krävande förhållanden.”

Beställningen kommer väldigt lägligt för RMC, eftersom såväl planeringen som själva konstruktionsarbetet till stor del kommer att ske innan konstruktionen av Tallinks nya Shuttle-färja påbörjas. Den färjans intentionsavtal ingicks i oktober förra året.

Ett fartyg som kan drivas med biogas och el

Kvarken Links fartyg har plats för 800 passagerare och en lastkapacitet på 1500 filmeter för långtradare. Det motsvarar ungefär 80 ekipage med dragbilar. Fartygets miljövänlighet är en viktig utgångspunkt, t.ex. maskineriet drivs av en batteri. Och tvåbränslelösning med marindiesel samt flytande naturgas. Därvidlag är det också möjligt att använda den biogas, som produceras i Vasatrakten.

RMC:s första fartygsnybygge, bilfärjan m/s Hammershus till det danska rederiet Molslinjen, inledde sin trafik i september. I jämförelse med Hammershus är den nya Vasa-Umeå färjan mera mångsidigt utrustad. Bland annat kommer färjan att ha fler hytter och ett större restaurangutbud.

Färjan kommer att ha isklass 1A Super för att garantera att fartyget klarar av Kvarkens utmanande isförhållanden så självständigt som möjligt. RMC:s avsikt är att säkerställa färjans tillförlitlighet i alla förhållanden.

Kvarken Link AB ägs av Umeå kommun och Vasa stad. De garanterar också finansieringen av fartygsanskaffningen..

Rauma Marine Construktions verksamhet har utvecklats på ett positivt sätt med en stadig kontrollerad tillväxt. Under hösten har varvsbolaget gjort intentionsavtal med Tallink för en ny färja till linjen mellan Helsingfors och Tallinn, liksom ett föravtal med Försvarets Logistikverk för finska Marinens storsatsning Flottilj-2020. Dessutom bygger RMC som bäst även fartygssektioner till varvet i Åbo.

RMC har påbörjat en aktiv rekrytering av nya medarbetare, både i Finland och internationellt, tack vare den växande orderboken. Varvets personalstyrka kommer betydligt att förstärkas inom en snar framtid.

Bilder från RMC:s varv: https://rmcfinland.fi/contact/media/  

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar (på svenska, finska eller engelska):

Laura Virtanen, Rauma Marine Constructions
tel. +358 50 528 0068

laura.virtanen@rmcfinland.fi

Rauma Marine Construction (RMC) är ett finskägt varvsbolag från Rauma, grundat sommaren 2014. RMC inriktar sig på konstruktion och underhåll av passagerarfärjor, multifunktions-isbrytare och fartyg för den finska försvarsmakten. Mer information på www.rmcfinland.fi.