Rauma Marine Constructions och Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för Kvarkenfärjan – parterna tackar ministerierna som fört projektet framåt

Drygt en vecka efter att Rauma Marine Constructions (RMC) och Kvarken Link AB undertecknade intentionsavtalet för den nya Kvarkenfärjan har parterna nu även skrivit under det egentliga skeppsbyggnadskontraktet. Båda tackar ministerierna som bidragit till att förhandlingarna framskridit i rask takt.

Rauma Marine Constructions och Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå. Avtalet innebär att fartygets planeringsarbete kan inledas omedelbart på Raumovarvet.

”Kontraktsförhandlingarna slutfördes framgångsrikt en dryg vecka efter intentionsavtalet. Vi är nu redo att påbörja planeringen och själva byggfasen. Vi vill framföra ett varmt tack till de ministrar och tjänstemän som medverkat till att projektet framskridit, särskilt vid arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och transport- och kommunikationsministeriet”, säger Jyrki Heinimaa, verkställande direktör för RMC.

Färjan kommer att stå klar 2021 och trafikera dagligen mellan Vasa och Umeå. Finansieringen av fartygsanskaffningen garanteras av Kvarken Link AB, som ägs av Umeå kommun och Vasa stad.

Kontraktssumman för den nya färjan är cirka 120 miljoner euro. Beställningens sysselsättande effekt beräknas till ungefär 800 årsverken. Färjan ska kunna ta 800 passagerare och ha en lastkapacitet på 1500 filmeter för långtradare. Kvarkenfärjan kommer att planeras med miljövänlighet i fokus: den kommer att drivas av ett hybridsystem som består av en kombination av så kallade dual fuel maskiner, vilket i praktiken innebär flytande natur- eller biogas eller marindiesel, samt batteridrift. Färjans isklass 1A Super garanterar att fartyget klarar av Kvarkens utmanande isförhållanden så självständigt som möjligt.

Varvsbolaget har under hösten 2018 skrivit under intentionsavtal med Tallink för en ny passagerafartyg, som ska trafikera mellan Helsingfors och Tallinn. Likaså har ett intentionsavtal ingåtts med Försvarets Logistikverk för finska Marinens storsatsning Flottilj-2020.

I och med att orderingången ökar har Rauma Marine Constructions aktivt rekryterat nya medarbetare till varvet. Personalstyrkan kommer att förstärkas ytterligare inom en snar framtid.

Bilder från RMC:s varv: https://rmcfinland.fi/fi/yhteystiedot/medialle/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Laura Virtanen, Rauma Marine Constructions
tel. +358 50 528 0068
laura.virtanen@rmcfinland.fi

Rauma Marine Construction (RMC) är ett finskägt varvsbolag från Rauma, grundat sommaren 2014. RMC inriktar sig på konstruktion och underhåll av passagerarfärjor, multifunktions-isbrytare och fartyg för den finska försvarsmakten. Mer information på www.rmcfinland.fi.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar