Flyttad handel i Mind-aktien fr o m måndag 1 juli 2002

Flyttad handel i Mind-aktien fr o m måndag 1 juli 2002 Styrelsen i Mind har beslutat låta avnotera företagets aktie från Stockholmsbörsens O-lista. För att upprätthålla handel i aktien har Mind tecknat avtal med beQuoted och Fischer Partners om att utgöra handelsplats och sammanställa information kring bolaget och bolagets aktier. Sista dag för handel i aktien på Stockholmsbörsen är fredagen den 28 juni. Från och med måndagen den 1 juli är Fischer Partner Market Maker i Mindaktien och ställer köp och säljpris i beQuoteds OTC-system. Information om aktien kan från och med måndag fås dels via dags- och affärspress, SIX, Reuters, Ecovision dels via www.bequoted.com och www.fischerpartners.com. "Mind är idag en renodlad IT- och affärsutvecklingskonsult med cirka 50 erfarna medarbetare och en stabil kundbas. De åtgärder som vi har vidtagit under våren har gett önskad effekt. Att vi nu flyttar handeln från Stockholmsbörsen till beQuoted och Fischer Partners innebär en stor kostnadsbesparing. Vi kan fortsätta ge aktieägarna bra information om bolaget och en väl fungerande handelsplats." säger Hans Hasselgren, Mind AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Hasselgren, Verkställande direktör +46 (0)8 410 218 01 Ingrid Fleetwood Hesser, Investor Relations +46(0)8 410 218 16 Mind är en konsult inom IT- och affärsutveckling med fokus på affärs-, system- och applikationsintegration. Bland Minds kunder finns AstraZeneca, Birka Energi, Ericsson, Fora, FöreningsSparbanken, KPA. Nordea, OM, Scandinavian Leisure Group och Telia. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT01140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar