Statskontoret tecknar ramavtal med Mind

Statskontoret tecknar ramavtal med Mind Mind och Statskontoret har tecknat ett ramavtal gällande leverans av IT- konsulttjänster. Avtalet ger Mind en stärkt position som leverantör av IT-tjänster till de statliga myndigheterna i Sverige. Statskontorets ramavtal gäller under två år för ett antal stora myndigheter, bland annat Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Rikspolisstyrelsen (RPS), Riksskatteverket (RSV) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Ramavtalet väntas omsätta 250 miljoner kronor per år, och Mind är ett av de företag som valdes som leverantörer. - Det ramavtal som nu tecknats stärker vår position avsevärt på den statliga marknaden och gäller för Minds del området verksamhets- och systemutveckling. Att vi fått förtroendet som en av ett antal leverantörer stödjer vår strategi att öka konsultinsatserna inom den statliga sektorn i Sverige. I oktober förvärvade Mind konsultverksamheten inom Eximio med etablerade kundrelationer till bland annat Ekonomistyrningsverket. Historiskt sett har Mind haft ett väletablerat samarbete med bland annat Riksskatteverket och Rikspolisstyrelsen, säger Hans Hasselgren, Verkställande direktör för Mind AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Hasselgren, Verkställande direktör +46 (0)8 410 210 11 Ingrid Fleetwood Hesser, Investor Relations +46(0)8 410 218 16 Mind är en konsult inom IT- och affärsutveckling med fokus på affärs-, system- och applikationsintegration. Mind AB finns representerat i Sverige och Norge och består av affärsområdena Mind Finance, Mind Solutions och Mind Norge. Bland Minds kunder finns AstraZeneca, Birka Energi, Ericsson, Fora, FöreningsSparbanken, Nordea, OM, Scandinavian Leisure Group, Telia, K-Bank (Kreditkassen) och Canal Digital. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01430/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01430/bit0002.pdf

Dokument & länkar