Telia har tecknat ramavtal med Mind

Telia har tecknat ramavtal med Mind Mind AB (publ) har blivit utvald som en av de IT-leverantörer som Telia nu valt att teckna ramavtal med. De företag som Telia tecknat avtalet med är alla väl etablerade på marknaden för IT-tjänster. Ramavtalet innebär att Mind tillsammans med övriga leverantörer har motsvarat de krav och förväntningar som satts upp från Telias sida beträffande kompetens, kvalitet och långsiktighet. Avtalet innebär en kvalifikation att under 2002 leverera konsulttjänster till samtliga bolag i Telia- koncernen. Minds affärsfokus är integration inom såväl affär som system. Mind erbjuder tjänster inom affärsutveckling, systemarkitektur, projektledning, systemutveckling samt test- och kvalitetssäkring. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Hasselgren, Verkställande direktör +46 (0)8 410 210 11 Ingrid Fleetwood Hesser, Investor Relations +46(0)8 410 218 16 Mind är en konsult inom IT- och affärsutveckling med fokus på affärs-, system- och applikationsintegration. Mind AB finns representerat i Sverige och Norge och består av affärsområdena Mind Finance, Mind Solutions och Mind Norge. Bland Minds kunder finns AstraZeneca, Birka Energi, Ericsson, Fora, FöreningsSparbanken, Nordea, OM, Scandinavian Leisure Group, Telia, K-Bank (Kreditkassen) och Canal Digital. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar