Royal Star omstrukturerar sågverksrörelsen

Royal Star omstrukturerar sågverksrörelsen Royal Star Wood Products har beslutat att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av sågverken i Skogstorp och Katrineholm. Genom de föreslagna förändringarna kan koncernen öka produktiviteten, sänka sina kostnader samtidigt som företaget bidrar till en nödvändig omstrukturering av svensk sågverksindustri. Beslut har också tagits om att specialisera företagets verksamhet i Kvarnåsen genom att investera i ökad kapacitet i listhyvleriet. Beslutet är ett led i en nödvändig omstrukturering av den fragmenterade svenska sågverks-industrin Det nya sammanslagna bolaget har valt att spela en aktiv roll och att ta sin del av ansvaret i att skapa en starkare träindustri. - Vi effektiviserar verksamheten för att klara en allt hårdare inhemsk och internationell konkurrens, säger Anders Nilsson, vd i Royal Star Wood Products. Under de kommande två åren är målet att ytterligare sänka kostnaderna och öka produktiviteten. Vid sågverket i Skogstorp arbetar idag 51 personer och i Katrineholm 13 personer. MBL-förhandlingarna beräknas vara slutförda under det första kvartalet 2004. Målet är att avvecklingen av sågverksamheten i Skogstorp och Katrineholm ska vara klar efter halvårsskiftet 2004. Genom koncernens övriga tolv sågverk, varav nio i regionen, kommer företaget även fortsättningsvis att kunna säkerställa sina kunders behov och råvaruleverantörernas långsiktiga avsättning av timmer. Styrelsen har även beslutat att investera i ökad kapacitet vid företagets listhyvleri i Kvarnåsen (inom nuvarande AssiDomän Interiör). Investeringen uppgår till 7,2 mkr. Investeringen innebär att den kapnings- och fingerskarvsanläggning som finns i Kvarnåsen flyttas till någon av bolagets övriga enheter i norra Sverige. Investeringen kan innebära att ett mindre antal tjänster i Kvarnåsen försvinner. Hur många tjänster som berörs är i dagsläget inte klart. Samtidigt skapas tjänster på den enhet där kap- och skarvanläggningen placeras. - Effektiviseringen ger goda förutsättningar för en lönsam produktion av obehandlad och målad list i Kvarnåsen. Specialiseringen ökar även vår leveranskapacitet till den skandinaviska byggmaterialhandeln, där vi vill vara den ledande distributören av förädlade och sågade trävaror, säger Anders Nilsson. Vid frågor kontakta, kontakta: Anders Nilsson, vd Royal Star Wood Products Tfn: 070-574 19 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar