EIT InnoEnergy blir tredje största ägare och understryker engagemang i Minesto

Report this content

EIT InnoEnergy gör BGA Invest och Midroc New Technology sällskap som större aktieägare i Minesto efter att ha konverterat sedan tidigare utgivna teckningsoptioner till aktier.

Det europeiska innovationsnavet för hållbar energi, EIT InnoEnergy, som stöds av European Institute of Innovation and Technology, har utnyttjat teckningsoptioner som de erhållit för tidigare investeringar i Minesto. EIT InnoEnergy har tecknat sammanlagt 7 121 561 aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna. Detta gör EIT InnoEnergy till den tredje största i ägaren i Minesto efter huvudägarna BGA Invest och Midroc New Technology. EIT InnoEnergy stöttar Minesto med syftet att göra bolaget till det mest framgångsrika inom tidvatten-energi och bana vägen mot att bli ett stort energiföretag som kommer att stärka det europeiska ledarskapet inom sektorn för förnybar energi.

Med mer än 500 miljoner euro investerade i olika innovationsprojekt i energisektorn är EIT InnoEnergy en europeisk maktfaktor för att stödja utveckling av nya idéer och produkter och ta dem till marknaden. 2015 beslutade EIT InnoEnergy om sin första investering i Minesto om 3,5 miljoner euro, vilket då var dess största investering någonsin i marin energi. EIT InnoEnergy har sedan dess fortsatt att stötta Minesto genom ytterligare investeringar i den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av Minestos unika havsenergiteknik Deep Green.

– Teknologin, teamet och de ledande investerarna i bolaget har legat till grund för beslutet att satsa på Minesto. Projekten i Holyhead och på Färöarna visar tydligt att det finns stor potential för en mycket framgångsrik kommersiell utveckling under kommande år. Detta är en hörnsten i sektorn för blå energi och därmed även av stort värde för oss, säger Javier Sanz, tematisk ledare för förnybar energi på EIT InnoEnergy och styrelseledamot i Minesto.

– EIT InnoEnergys engagemang understryker vilken roll havsenergi genom Minestos teknologi kan spela i den globala omställningen till förnybara energisystem. InnoEnergy har spelat en viktig roll för Minestos utveckling, både genom dess betydande investeringar och genom att öppna upp sitt ekosystem av aktörer för oss, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy is the innovation engine for sustainable energy across Europe.  

We support and invest in innovation at every stage of the journey – from classroom to end-customer. With our network of partners, we build connections across Europe, bringing together inventors and industry, graduates and employers, researchers and entrepreneurs, businesses and markets.

We work in three essential areas of the innovation mix:

  • Education to help create an informed and ambitious workforce that understands the demands of sustainability and the needs of industry.
  • Innovation Projects to bring together ideas, inventors and industry to create commercially attractive technologies that deliver real results to customers.
  • Business Creation Services to support entrepreneurs and start-ups who are expanding Europe’s energy ecosystem with their innovative offerings.

Bringing these disciplines together maximises the impact of each, accelerates the development of market-ready solutions, and creates a fertile environment in which we can sell the innovative results of our work.

EIT InnoEnergy was established in 2010 and is supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Taggar:

Prenumerera