Kommentar till rapporterad insynshandel av BGA Invest

Report this content

Minestos största ägare BGA Invest AB har idag till Finansinspektionens insynsregister anmält en försäljning av aktier i Minesto AB. BGA Invest kvarstår som största ägare, och en fortsatt aktiv och långsiktig ägare, i Minesto.

BGA Invest har anmält att företaget har sålt 1 500 000 aktier, motsvarande cirka 4,8 procent av BGA Invests innehav i Minesto. Köparen av aktierna är en europeisk finansiell fond.

BGA Invest kvarstår efter försäljningen som största ägare i Minesto med ett innehav om 29 800 840 aktier, vilket motsvarar cirka 22 procent av totalt antal aktier och röster.  

Bengt Adolfsson, grundare och vd för BGA Invest kommenterar:

”BGA Invest har varit en aktiv, strategisk och långsiktig ägare i Minesto sedan 2010 och det kommer vi fortsätta att vara. Vi har följt och stöttat bolaget från att det var ett litet FoU-bolag med småskaliga prototyper till att idag ha en bevisad produkt för kommersiell utrullning tillsammans med världsledande samarbetspartners. Behovet av ytterligare lösningar för att möjliggöra energiomställningen blir bara större och större och vi har fortsatt stor tro på Minesto och företagets möjligheter att bli en konkurrenskraftig aktör på morgondagens energimarknad.”

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Prenumerera