Minesto: Finansiering säkrad (Västra Hamnen)

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Minesto efter beskedet att bolaget har beviljats EU-finansiering för fortsatt kommersiell utveckling. Nyheten motiverar en höjning av värderingsintervallet med cirka två kronor per aktie.

  • Nytt EU-stöd för Wales tar bort finansieringsrisk
  • Bra progression i utvecklingen av DG100
  • Vi höjer vårt värderingsintervall till 11,00 – 16,90 SEK per aktie

Minesto meddelade i fredags att bolaget har beviljats 14,9 MEUR i offentligt bidrag till nästa fas av den kommersiella utvecklingen, som bland annat innefattar fortsatt utbyggnad av tidvattensparken i Wales. Med denna finansiering i ryggen har bolaget sannolikt säkrat sin kapitalförsörjning ända tills kassaflödet blivit positivt. Det beviljade stödet motsvarar nästan 160 MSEK med nuvarande växelkurs och beviljas av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom WEFO, en myndighet under Wales regering.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finances erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera