Minesto återupptar den operativa verksamheten på Färöarna

Report this content

Havsenergiutvecklaren Minesto fortsätter den operativa verksamheten med tidvattenkraftverket DG100 i Vestmannasund på Färöarna. Detta inkluderar verifiering av elproduktion tillsammans med Minestos kund, elbolaget SEV, och tredjepartscertifieraren DNV. Personal, hårdvara och installationsfartyg har mobiliserats och arbetet med driftsättning pågår.

”Vi är glada över att vara igång igen på Färöarna och ser fram emot att fortsätta arbetet med att leverera tidvattenkraft till det färöiska elnätet från anläggningen i Vestmannasund”, säger Martin Edlund, VD för Minesto. ”Att skala upp och kommersialisera teknologin är Minestos huvudsakliga fokus. Vi gör goda framsteg vad gäller att realisera en planerad 10 MW-anläggning på Färöarna tillsammans med vår partner SEV. Detta arbete inkluderar samarbete med lokala aktörer för att säkra långsiktiga och kostnadseffektiva operationella resurser.”

Parallellt arbetar Minesto med det internationella klassningssällskapet DNV för tredjepartsverifiering av teknologins produktionsprestanda enligt internationella standarder. Den första fasen av detta samarbete har slutförts.

"Tredjepartsvalidering av DG100-systemets elproduktionsprestanda ökar vår förmåga att stärka kommersiella relationer och attrahera projektfinansiering", säger Martin Edlund.

Under slutet av 2020 verifierades framgångsrikt DG100-systemets konfiguration, både vad gäller funktionalitet och prestanda. Utifrån de resultaten har Minesto under de senaste månaderna låst designen och fastställt tillverkningsplanen för ett uppskalat kraftverk med 1,2 MW märkeffekt. Denna design utgör grunden för de två tidvattenkraftsparkerna som är under utveckling på Färöarna och i Wales.

”Med en förstärkt och mer erfaren organisation är vi övertygade om att vårt fokus på att utveckla projekt i större skala parallellt med de värdeskapande aktiviteterna i Vestmannasund kommer att ge oss de resultat vi behöver för att framgångsrikt kommersialisera vår unika produkt”, säger Martin Edlund.

Om Vestmannasund-projektet (DGIM2)

Minesto har beviljats offentlig finansiering om totalt cirka 3,5 miljoner euro genom EUs EIC Accelerator och Energimyndigheten för genomförandet av Vestmannasund-projektet och utvecklingen av det marina kraftverket DG100.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media