Minesto gör framsteg i produktutvecklingen med fastställd vingspecifikation för DG100

Report this content

Minesto har inlett upphandlingen av en tillverkare av vingen för företagets nya DG100-modell. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lärdomar från Minestos havstester i Nordirland och Wales, samt den omfattande expertkunskap i CFD-simulering som Minesto har byggt under de senaste åren.

– Teamet gör stora framsteg i DG100-projektet och med den nya vingdesignen introducerar vi flera förbättringar för att ytterligare öka prestandan hos vår Deep Green-teknologi. Den är också representativ för hur nästa generations större kraftverk kommer att se ut, säger Minestos tekniske chef Bernt Erik Westre.

Minestos marine energy converter DG100

De mest visuella förändringarna i designen av Minestos DG100-modell är de uppåtriktade vingspetsarna, så kallade winglets, samt den nedåtriktade vinkeln på vingen.

De två mest märkbara förändringarna är att vingen nu har så kallade winglets samt en nedåtriktad vinkel, (”anhedral”, vanligt på stridsflygplan). Kombinationen av dessa skapar betydligt högre lyftkraft utan att behöva öka vingspannet, samtidigt som kraftverkets effektivitet och manövrerbarhet förbättras. Andra förbättringar är bland annat integrerade sensorer och fästen för de främre stagen samt en ny vingprofil.

Minestos marine energy converter DG100

DG100 – Minestos första Microgrid-enhet

DG100 är den första modellen som utvecklas i Minestos produktlinje Microgrid av företagets unika och patenterade havsenergiteknik. I motsats till de större Utility Scale-systemen, som riktar sig mot storskalig elproduktion till centraliserade elnät, är Deep Green Microgrid inriktad på tillämpningar utanför elnätet (”off grid”). Detta är exempelvis avlägsna öar eller samhällen, vattenbruk och andra användare utanför elnäten.

Minestos marine energy converter DG100

De första två DG100-installationerna planeras genomföras på Färöarna där Minesto i november tecknade ett samarbetsavtal med den lokala kraftproducenten och eldistributören SEV. Samarbetet omfattar den första fasen av en större ambition för att tillföra Färöarnas energimix substantiell kapacitet för energi från tidvatten med Minestos teknik.

Minestos marine energy converter DG100


Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt. Vår Privacy Policy är tillgänglig via denna länk.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar