• news.cision.com/
  • Minesto AB/
  • Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna – möjliggör landets resa mot 100 % förnybar energi

Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna – möjliggör landets resa mot 100 % förnybar energi

Report this content

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för storskalig utbyggnad av tidvattenparker på Färöarna. Planen omfattar fyra nya verifierade platser som kan tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning och möjliggöra för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för en rad intressenter inom politiken och lokalsamhället – däribland premiärministern och ministern för miljö, industri och handel – och den har fått ett mycket positivt mottagande.

Minestos plan för storskalig utbyggnad på Färöarna bygger på successiva installationer av tidvattenparker på fyra verifierade platser, vardera med 20-40 MW installerad kapacitet. Förutom Minestos befintliga nätanslutna anläggning i Vestmannasund har Hestfjord, Leirviksfjord, Skopunarfjord och Svinoyarfjord identifierats som idealiska parker. Med en total kapacitet på 120 MW och en uppskattad årsproduktion om 350 GWh skulle parkerna tillgodose 40 procent av Färöarnas växande elförbrukning.

"Vi är mycket nöjda med utfallet av den gemensamma presentationsturnén tillsammans med SEV och med intresset och det positiva gensvaret för vår utbyggnadsplan. I dialogen med Färöarna har vi adresserat alla viktiga aspekter av fullständig integrering av Minestos tidvattenteknik i öarnas energisystem. Detta inkluderar miljötillstånd, lagstiftning för tillträde till havsbottnen, lokala partnerskap kring hamntillgång, tillverkning och finansiering", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Under 2022 är det första steget att bygga ut den befintliga nätanslutna anläggningen i Vestmannasund och etablera en mini-park med tre system med en total installerad kapacitet på 1,4 MW. Det andra steget, där planering och tillståndsprocesser pågår, är en 10 MW-park i Hestfjord, med direkt eldistribution till närliggande huvudstaden Torshavn. Därefter följer ytterligare utbyggnad av Hestfjord, samt stegvis utbyggnad av Leirviksfjord, Skopunarfjord och Svinoyarfjord. Totalt sett gör detta det möjligt att leverera en kostnadseffektiv väg till 100 procent förnybar energi till 2030.

I takt med att varje nation vill säkra gröna, tillförlitliga och oberoende energisystem ökar behovet av kompletterande inslag som energilagring och förutsägbar produktion av energi. Färöarna har ett av världens mest ambitiösa program för grön omställning, där energi från tidvattenströmmar kan vara avgörande för att balansera säsongsvariationer och oförutsägbarheten hos sol- och vindkraft.

"Om vi kan frigöra potentialen för tidvattenkraft på Färöarna, både ekonomiskt och tekniskt, för att leverera förutsägbar energi till det färöiska energisystemet kan det stöpa om energimixen på öarna. En diversifierad blandning av förnybar energi, inklusive tidvatten, kan sänka den totala installerade kapaciteten och behovet av energilagring", säger Terji Nielsen, chef för SEVs FoU-avdelning. 

Dessutom ger fasförskjutningen av tidvattenflödena i de olika fjordarna värdefull flexibilitet och en kontinuerlig leverans av el till nätet. På detta sätt minskar investeringen avsevärt.

"Eftersom vi ligger i framkant med att skapa en helt ny industri, där vi avser att tillföra förutsägbar tidvattenenergi till den globala energimixen, är vi glada över att kunna stödja Färöarna i deras utforskande och ambitiösa resa mot ett balanserat energisystem", säger Martin Edlund.

"Vi är ett litet land, men vi är ett komplett land. Vi är småskaliga men fullskaliga. Vi kan visa vägen för andra ö- och kustsamhällen. Mycket arbete kvarstår men det ser mycket lovande ut och vi ser fram emot denna resa tillsammans", säger Hákun Djurhuus, VD för SEV.

Presskontakt

Cecilia Sernhage, Communications Manager
0735-23 71 58
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Prenumerera

Media

Media