Minesto News Update 23 mars 2018

  • Martin Edlund talare på internationell branschkonferens
  • Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer
  • Deep Green-fundament transporterat till Holyhead

Martin Edlund talare på internationell branschkonferens

Minestos VD Martin Edlund är inbjuden som talare vid den sjunde upplagan av International Conference on Ocean Energy (ICOE) som arrangeras i Frankrike i juni. ICOE stöds av det internationella energiorganet IEA genom det mellanstatliga initiativet Ocean Energy Systems. Läs mer här.

Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora företag i Västsverige. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Bland annat ska ett västsvenskt initiativ kallat EnerGo samla start-ups och små- och medelstora företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Läs hela pressmeddelandet från GU Ventures här.

Deep Green-fundament transporterat till Holyhead

Det gravitationsbaserade fundament som ska användas vid den första installationen av Minestos Deep Green-teknologi i Holyhead Deep, Wales transporterades i veckan från Liverpool till Holyhead.

Nästa steg är att montera kabelrännor på fundamentet, innan det är redo för installation i Holyhead Deep. Läs mer och se bilder och video från ankomsten till Holyhead här.


Du får det här nyhetsbrevet då du har anmält dig som prenumerant av pressmeddelanden från Minesto. 

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

070-570 75 08
press@minesto.com

www.minesto.com

Taggar:

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar