• news.cision.com/
  • Minesto AB/
  • Minesto och Stena Line genomför gemensamt projekt för Wales omställning till förnybar energi

Minesto och Stena Line genomför gemensamt projekt för Wales omställning till förnybar energi

Report this content

De båda göteborgsbolagen Minesto och Stena Line genomför ett gemensamt projekt och investerar i Wales omställning till förnybar energi. Stena Line ska bygga en ny monteringsanläggning i Holyhead, vilken Minesto kommer att använda i den kommande utrullningen av bolagets unika teknologi för att producera grön el ur havet.

Minesto och Stena Line har idag undertecknat en överenskommelse där Stena Line åtar sig att bygga en monteringsanläggning i det hamnområde som bolaget äger i Holyhead i Wales. Monteringsanläggningen kommer att hyras ut till Minesto och användas i den kommande utrullningen av Deep Green, Minestos unika teknologi som möjliggör kostnadseffektiv elproduktion från långsamma undervattensströmmar.

I Holyhead Deep utanför norra Wales kust ska Minesto installera sin första kommersiella kraftverkspark och företaget meddelade nyligen att man avser att expandera projektet från 10 till 80 MW installerad kapacitet. Minestos kraftverk skulle då förse upp till 80 000 walesiska hushåll med lokalt producerad och förnybar el.

Monteringsanläggningen i Holyhead är en viktig del i satsningen, då den möjliggör såväl montering som service och underhåll av kraftverken i Holyheads hamn.

– Vi är mycket nöjda med att ha slutit denna överenskommelse med Stena Line. Det är ett unikt läge som passar oss perfekt, med direkt anknytning till kajen och transporter till havs. I etableringen av vår teknologi är det dessutom avgörande att samarbeta med professionella och långsiktiga partners som Stena Line. Sedan är det extra roligt att vi är två bolag från Göteborg som tillsammans tar tillvara på affärsmöjligheter kopplat till marin energi i Wales, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Stena Line är sedan många år verksamma i Holyhead, som ägare av hamnen och genom företagets färjeverksamhet i form av fem linjer på Irländska sjön som binder samman Irland och Storbritannien.

– Den här investeringen skapar värden för Stena Line på flera sätt och visar på affärsmöjligheter för hamnverksamhet kopplat till marin förnybar energi, säger Björn Petrusson, kommersiellt ansvarig för Irländska sjön och Nordsjön på Stena Line.

– Vår hållbarhetsstrategi har ett tydligt fokus på användandet av ren energi, så att delta i utvecklingen av förnybara energikällor känns angeläget för oss. Den här investeringen är bra för vår verksamhet och är också en investering i en bättre framtid för oss alla, avslutar Björn Petrusson.

Monteringsanläggningen beräknas stå klar i juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Jesper Waltersson
Presschef Stena Line
0704-85 85 32
jesper.waltersson@stenaline.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 09:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med att ha slutit denna överenskommelse med Stena Line. Det är ett unikt läge som passar oss perfekt, med direkt anknytning till kajen och transporter till havs.
Martin Edlund, VD Minesto
Den här investeringen skapar värden för Stena Line på flera sätt och visar på affärsmöjligheter för hamnverksamhet kopplat till marin förnybar energi.
Björn Petrusson, kommersiellt ansvarig för Irländska sjön och Nordsjön på Stena Line