Minesto stärker patentportföljen

Europeiska patentverket, EPO, har beviljat det ledande svenska miljöteknikbolaget Minesto europeiskt patent för den patentfamilj som utgör grundpatentet för företagets kärnteknologi.
– Detta stärker vår IP-position för det redan väl skyddade Deep Green-konceptet, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Minestos ansökan för grundpatentet lämnades in under 2006 och ytterligare ansökningar har lämnats in 2011–2016. Tidigare i år tillkännagav EPO att de hade för avsikt att bevilja europeiskt patent för grundpatentfamiljen. EPO har nu meddelat att beviljandet kommer att publiceras i början av november.

Efter att ha beviljats det europeiska patentet täcker grundpatentet för Minestos kärnteknologi Deep Green 15 nyckelmarknader runt om i världen.

– Som ett teknikdrivet företag är det av yttersta vikt att vi kontinuerligt utvecklar vår patentstrategi och skyddet av vår mest värdefulla tillgång – vår kärnteknologi. I den meningen är det europeiska patentet en milstolpe för Minesto, säger Martin Edlund, VD på Minesto, och utvecklar:

– Patentfamiljen som utgör grundpatent för Deep Green-konceptet stärks ytterligare och är nu fullständigt. I kombination med patenterade delsystem ger detta oss ett starkt och långsiktigt skydd. Med våra övriga beviljade patentfamiljer har vi sammantaget en av de starkaste IP-positionerna i branschen.

Minesto har en välutvecklad IP-strategi för att skydda nuvarande och framtida innovationer. Bolagets IP-position är också en central del av företagets affärsmodell då det möjliggör licensförsäljning av Deep Green-teknologin. Totalt har Minesto 17 beviljade patent och ett flertal patentansökningar under granskning.

– Minestos konsekventa arbete med en smart patentstrategi kommer att ge företaget en verklig konkurrensfördel på marknaden, bekräftar Bart Lindekens, Director IP på KIC InnoEnergy, investerare i Minesto.  

– Att skydda know-how med ett sådant strategiskt engagemang är avgörande för framgång. Vi värdesätter innovativa små och medelstora företag som behandlar sina immateriella tillgångar som strategiska och vi är redo att stödja våra innehav att göra just detta, säger Bart Lindekens.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com 

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto AB
070-570 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 08.45 CEST.

Taggar:

Om oss

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och bedriver verksamhet i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Som ett teknikdrivet företag är det av yttersta vikt att vi kontinuerligt utvecklar vår patentstrategi och skyddet av vår mest värdefulla tillgång – vår kärnteknologi. I den meningen är det europeiska patentet en milstolpe för Minesto
Dr Martin Edlund, VD Minesto AB
Minestos konsekventa arbete med en smart patentstrategi kommer att ge företaget en verklig konkurrensfördel på marknaden.
Bart Lindekens, Director IP, KIC InnoEnergy