Minesto utser ny leverantör av fundament

Report this content

Minesto har anlitat Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd för att konstruera fundamentet till Minestos första tidvattenkraftverk i kommersiell skala. Leveranstiden för det nya fundamentet gör att den första installationen i Wales flyttas fram.
– Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Minesto har slutfört upphandlingen av ny leverantör av fundament som inleddes efter att den tidigare leverantören i juli meddelande Minesto att denne inte längre kunde fullfölja sina åtaganden. Ny leverantör är den walesiska bygg- och anläggningsentreprenören Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd med över 60 års erfarenhet av ingenjörs- och konstruktionslösningar, inte minst inom förnybar energi. Fundamentet kommer att tillverkas i en miljö anpassad för uppskalad produktion.

Det globala konsultbolaget Arup har samtidigt fått uppdraget att färdigställa och verifiera design av fundamentet.

Den tekniska designen av kraftverkets fundament ligger fast, vilket skapar stora fördelar i funktion, hantering och ekonomi för Deep Green-konceptet. Givet leveranstiden för det nya fundamentet måste Minesto dock flytta fram den första installationen av bolagets unika tidvattenteknologi i Holyhead Deep till efter årsskiftet.

– Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag. Situationen som har uppstått ger oss möjlighet att förbereda och genomföra den kommande installationen med ännu högre effektivitet och precision, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD och koncernchef, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com 

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08:45 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag.
Martin Edlund, VD