Uppdatering från havstesterna med DG500

Minestos DG500-system sjösattes vid företagets installationsplats Holyhead Deep utanför norra Wales kust i mitten av augusti med hjälp av en uppgraderad installationsmetod. Sedan dess har Minesto gjort betydande framsteg vad gäller driftsättning av de autonoma kontroll- och elproduktionssystemen.

”De stora förändringarna med vårt marina kraftverk i år är att vi nu använder en kortare förankringslina och över vintern har vi även förbättrat systemet för el-transmission för att göra det enklare och därmed mer pålitligt. Hittills under driftsättningsprogrammet är vi mycket nöjda med hur dessa vidareutvecklingar och kraftverkets kontrollsystem fungerar i en öppen havsmiljö”, säger Bernt Erik Westre, teknisk chef på Minesto.

Användningen av en kortare förankringslina möjliggör en större variation av installationsdjup och därmed ett utvidgat geografiskt användningsområde för Minestos unika havsenergiteknik. Den kortare förankringslinan har också krävt en ny installationsmetod vilken visade sig fungera mycket bra när DG500-systemet installerades igen i augusti.

Minesto planerar nu att föra DG500-systemet till land i Holyhead och testar då samtidigt att ta systemet ur havet med den nya installationsmetoden. Väl på land avser bolaget genomföra ytterligare några förbättringar innan fortsatt drift till havs i Holyhead Deep.


Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt. Vår Privacy Policy är tillgänglig via denna länk.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com

Taggar:

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar