Ny generation portabla färgmätare stärker Minoltas ledande marknadsposition

Report this content

Ny generation portabla färgmätare stärker Minoltas ledande marknads position Minolta lanserar CR-400 serien som består av två portabla färgmätare som bygger på den prisbelönta modellserien CR-300. Utöver full datakompatibilitet med tidigare modeller, har de nya färgmätarna en rad förbättringar och nya funktioner, huvudsakligen för tillämpningar inom livsmedel, biologi, medicin samt jordbruks- och mineralprodukter. Minoltas färgmätare bygger på ett koncept som är beprövat sedan tjugo år, och som nu anpassats till teknikutvecklingen och höjda användarkrav. Utmaningen vid utvecklingen av den nya produktgenerationen var att bygga in nya funktioner utan att göra avkall på kvaliteten. Resultatet blev den nya modellserien CR-400 som består av en kompakt och ergonomisk handburen mätenhet och en separat enhet för databehandling. Med hänsyn till de tusentals befintliga användarna har all optik, geometrin, mätytor och ljuskälla bibehållits från de föregående modellerna. Därmed tillförsäkras full datakompatibilitet med modellserierna CR-200 och CR-300, ett oeftergivligt krav för de flesta som överväger att övergå till CR-400. Alla befintliga tillbehör kan användas med den nya serien. Alla förbättringar i den nya serien syftar till ökad flexibilitet och effektiv användning i modern färgkvalitetshantering. Mäthuvudet har utrustats med display, funktionstangenter och dataminne vilket tillåter fristående användning. Uppmätta färgdata (upp till 1 000 värden) kan senare laddas ner till dataprocessorn eller till en PC med mjukvaran ChromaMagic (tillval) för vidare analys. Dataminnet kan lagra upp till 2 000 prov och 100 måldata. Dataprocesssorn hanterar följande färgsystem: XYZ, Yxy, L*a*b *, LCH, HunterLab, Munsell liksom de nya Pass/Fail-formlerna LCh99 och CIE2000. Dessutom finns stöd för index för CIE Whiteness och ASTM E313 liksom gulhet efter ASTM D1925 och ASTM E313. Upp till sex branschspecifika ekvationer kan matas in under användarindex. Toleranser kan väljas för symmetriska eller asymmetriska formler liksom gränsvärden för pass/fail- toleranser. Den inbyggda termoskrivaren kan skriva numeriska och färggrafer. Användarvänlig design För att göra de nya modellerna så lätta som möjligt att använda, kan man begränsa antalet tillåtna operationer till ett individuellt valt maximum. Det fristående mäthuvudet erbjuder intressanta perspektiv på POS-tillämpningar. Vidare kan man välja mellan engelska, tyska, franska, italienska, spanska och japanska som dialogspråk. Sammantaget har alla dessa förbättringar lett till CR-400 och CR-410, två moderna fjärde generationens färgmätare som garanterar maximal kontinuitet och kompatibilitet. De kombinerar säkerheten och tillförlitligheten hos sina föregångare med betydande förbättringar inom flexibilitet, tillbehör och användarvänlighet. Pris och tillgänglighet Minolta CR-400 och CR-410 finns tillgängliga från och med december 2002. Priset hamnar på ca 66 000 kronor exklusive moms. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=22502 För mer information kontakta Minolta Svenska AB Alf Karlsson Mobil 0704-21 22 45 E-post alf.karlsson@minolta.se www.minolta.se Högupplöst färgbild med fri publiceringsrätt kan hämtas från www.newsonline.se/minolta ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00760/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00760/bild.html Pictures