Greg Shapleigh lämnar styrelsen för MIPS AB

Report this content

Greg Shapleigh har meddelat MIPS AB (”MIPS”) att han kommer att tillträda en nyckelposition inom cykelindustrin. Mot bakgrund av risken för en potentiell intressekonflikt har Greg Shapleigh beslutat att avgå som styrelseledamot för MIPS med omedelbar verkan. Greg Shapleigh har tidigare även haft ett konsultuppdrag för MIPS vilket upphörde att gälla i juni 2019.  

Greg har alltsedan han anslöt till MIPS styrelse under 2018 tillfört styrelsen en viktig inblick i hjälmindustrin. Vi tackar honom för hans bidrag och önskar honom all lycka och framgång i hans nya position”, säger Magnus Welander, MIPS styrelseordförande.    

Efter Greg Shapleighs avgång som styrelseledamot består MIPS styrelse av fem ordinarie styrelseledamöter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

MAGNUS WELANDER, STYRELSEORDFÖRANDE
 

Magnus.Welander@thule.com 

Tel +46 (0)703 325 504

MAX STRANDWITZ, KONCERNCHEF OCH VD
max.strandwitz@mipsprotection.com
Tel +46 (0)70 961 17 54
 

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg den 19 augusti 2019 klockan 16.00 CET.


Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 30 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com. 

Taggar:

Dokument & länkar