MIPS: Inbjudan – Presentation av resultatet för januari – september 2017

MIPS publicerar delårsrapport för januari – september 2017 den
9 november kl 7:30 (CET).

Johan Thiel, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl 10.00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. Delårsrapport samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.mipscorp.com/investerare. 

Förr att deltaga i konferenssamtalet, vänligen registrera er på där ni även får ett tel nummer att ringa in på.

http://emea.directeventreg.com/registration/6697746  

För ytterligare information

Boel Sundvall, IR tel +46 70 560 60 18 eller till boel.sundvall@mipsprotection.com

 

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 24 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under RTM juli 2016/juni 2017 uppgick MIPS nettoomsättning till 110 MSEK och den justerade rörelse-marginalen till 30 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar